Samarbeidspartnere

NLA har samarbeidsavtaler med rundt 50 institusjoner i utlandet. Det finnes flere typer avtaler, men de aller fleste avtaler åpner opp for studentutveksling. Noen få avtaler er begrenset til å gjelde kun ansattutveksling.

Noen avtaler gjelder alle fagområdene, mens andre er knyttet til spesifikke fagområder.

I Europa har vi mange ERASMUS+-avtaler; studenter og ansatte som drar på utveksling til disse institusjonene får et ERASMUS+-stipend, og studentene slipper å betale studieavgift.

Samarbeidspartnere i Europa

 

Samarbeidspartnere i Afrika

 

Samarbeidspartnere i Nord-Amerika


Samarbeidspartnere i Sør-Amerika

 

Samarbeidspartnere i Asia

 

Erasmus Charter