Trinn 3: Hvordan legge inn bok, bokkapittel, artikkel og referanser manuelt

Hvordan legge til en bok (video hentet fra OsloMet)

 1. Trykk «Legg til referanser».
 2. Søk opp boka.
 3. Trykk på den boka du skal ha, og velg legg til.
 4. Husk å sjekke bokas utgave, og så videre.

 

Hvordan legge til et bokkapittel (video hentet fra OsloMet)

 1. Trykk «Legg til referanser».
 2. Søk opp boka kapittelet er i, og trykk på boka, deretter «Legg til & rediger».
 3. Rediger referansen fra bok til bokkapittel i redigeringsvinduet til høyre.
 4. Trykk på «Type» og velg bokkapittel.
 5. Fyll deretter inn feltene: Kapitteltittel, kapittelforfatter, redaktør, startside, siste side, evt. kapittelnummer.
 6. Trykk «Lagre».

 

Hvordan legge til en artikkel (video hentet fra OsloMet)

 1. Trykk på «Legg til referanser».
 2. Søk opp artikkelen.
 3. Trykk på artikkelen, deretter «Legg til».

 

Hvordan legge inn referanser manuelt (video hentet fra OsloMet )

 1. Trykk «Legg til referanse».
 2. Trykk på «Opprett manuelt».
 3. Trykk på «Type» og velg referansetypen du ønsker å legge inn.
 4. Fyll inn de nødvendige feltene for referansetypen (alt en student trenger for å kunne referere til kilden bør legges inn à Hovedregel).
 5. Trykk «Legg til» når du er ferdig.