Forskergrupper

En del av forskningen ved NLA Høgskolen er organisert i forskergrupper og -klynger. Forskergruppene opprettes på vedtak fra prorektor for FoU og må tilfredsstille en del kriterier knyttet til kompetanse, publisering og organisering. Forskerklyngene er mer uformelle fora for faglige drøftinger og aktivitet.