Oppbyggelige Eksempler

Formål


Formålet er å utvikle den norske databasen www.oppbyggeligeeksempler.no, en fri database på internett med beskrivelser av kunstverk: bilder, filmer, musikk og tekster, som kan danne utgangspunkter for samtaler mellom voksne som ønsker å bygges opp som forbilder for barn og unge. 

Målgruppe


Hvert kunstverk som er tatt med, kan starte samtaler mellom voksne som er forbilder for barn: foreldre, omsorgspersoner, lærere, ledere av barns fritidsaktiviteter og ledere i arbeidslivet generelt.


Innhold i arbeidet

  • Velge ut og beskrive kunstverk i databasen.
  • Legge til rette for at grupper av voksne kan gjøre kunsterfaringer og samtale om dem, og oppfordre andre til dugnad når det gjelder å foreslå og beskrive nye oppbyggelige eksempler.
  • Foreta kritiske vurderinger av utviklingsarbeidet ved å reflektere over de valgene som vi har gjort og ved følge praksis i noen grupper: deres valg av innhold, organisering, gjennomføring og erfaringer.

 

Medlemmer


Gunnvi Sæle Jokstad (Høgskolelektor, NLA Høgskolen)
Linnéa Jermstad (Høgskolelektor, NLA Høgskolen)
Ståle Johannes Kristiansen (Professor, NLA Høgskolen)
Agnethe Kristiansen (HR sjef i DK Skadesenter, Drammen)
Ane Malene Sæverot (Høgskolelektor, NLA Høgskolen)
Stein M. Wivestad (Dosent, NLA Høgskolen, Leder av gruppen)
Øyvind Økland (Førsteamanuensis, NLA Høgskolen)