Pedagogisk ledelse

Forskergrupper

  • PedLed, ledet av professor Paul Otto Brunstad
  • Nasjonal program for rektorer: Rektorskolen, ledet av førstelektor Jan Gilje

PhD-studenter i gruppen

Kristin Belt Skutlaberg Prosjekt: "Skoleledelse i utfoutsette situasjoner"

Cathrine Borgen Prosjekt: "Etikk i økonomiutdanningen"