Barn i bevegelse

Forskergruppens målsetting er å stimulere til økt forsknings- og utviklingsarbeid knyttet til kroppsøving og fysisk aktivitet i grunnskolen og barnehager, samt den organiserte idretten. Formålet er å bidra til en mer kunnskapsbasert og nytenkende undervisning og praksis på fagfeltet. Det arbeides ut fra nyere teoretiske rammeverk for bedre å forstå kompleksiteten i fysisk aktivitetsadferd. Gruppen består av vitenskapelige ansatte fra idrettsseksjonen som samlet innehar solid praksisnær kunnskap fra fagfeltet og betydelig og variert metodekompetanse. Det fokuseres på å bruke kunnskapen i gruppen til å fremme den enkeltes forskningskompetanse og stimulere til økt publisering. Forskergruppen har samlet et stort nasjonalt og internasjonale forskningsnettverk på området, med pågående samarbeid rundt artikler og utvikling av prosjekter. 

Medlemmer: 

Erling Algrøy, Høgskolelektor

Arild Boge, Høgskolelektor

Ellen Merethe Haug, Førsteamanuensis

Tale Birkeland Irgens, Høgskolelektor

Amund Langøy, Høgskolelektor

Forskergruppens leder: Førsteamanuensis Ellen Merethe Haug