Barn, medier og livssyn

Denne tverrfaglige forskergruppa ble opprettet I 2014, med sikte på å utvikle en kjernekompetanse på barn, medier og livssyn til bruk inn mot ulike profesjoner og ulike arenaer.

Det var en todelt målsetning for den første fireårsperioden, dels å utvikle et valgfritt semesteremne i barnehagelærerutdanningen (BLFORM - Barn, medier og livssyn - 30 sp; etablert våren 2018) og dels å skrive en vitenskapelig antologi (Barns mediehverdag Cappelen Damm Akademisk 2018; red. Bjørg M. Nyjordet). 

Forskergruppa videreføres for en ny fireårsperiode (2018-2021), med fokus på publisering av forskningsartikler, utvikling av digitale læringsressurser og etablering av valgfrie emner på andre utdanninger.

Forskergruppa består av medlemmer fra (a) grunnskole- og barnehagelærerutdanningene, (b) avdeling for journalistikk, medier og kommunikasjon, (c) avdeling for interkulturelle studier, samt (d) kommunikasjon og livssyn fra avdeling for teologi, religion og filosofi.

 

Medlemmer:

Margunn Serigstad Dahle (leder)

Grete Skjeggestad Meyer

Per Ivar Kjærgård

Trude Kyrkjebø

Bjørg Marit Nyjordet

Nina Skråmestø Nesheim

Øyvind Økland

Ingvild Thu Kro

Ingvard Bråten (HVL)