Barn, medier og livssyn

Med utgangspunkt i ønsket om å utvikle et fordypningsfag (30 sp) for barnehagelærerutdanningen med arbeidstittel «(Små) barn, medier og livssyn», ble det høsten 2013 søkt om å opprette en tverrfaglig forskergruppe med medlemmer fra både barnahagelærer, journalistikk, interkulturell forståelse, kommunikasjon og medier, og kommunikasjon og livssyn.

Forskergruppa startet arbeidet våren 2014, og har i første omgang en prosjektperiode på fire år. Målsetningen er å utvikle en kjernekompetanse på barn, medier og livssyn til bruk inn mot ulike profesjoner og på ulike arenaer. Etablering av et slikt fordypningsfag på BL vil være en tydelig profilering, samtidig som gruppa ønsker å utvikle valgfrie emner (10/15 sp) innen tematikken «Barn, medier og livssyn» på medie- og kommunikasjonsutdanningene, samt kunne tilby slike emner som videreutdanning. Videre står bl.a. forskningsartikler og en antologi til bruk som lærebok på sakskartet, så vel som utvikling av digitale ressurser med bl.a. innovativ bruk av video. Forskergruppen har også medlemmer fra allmennlærerutdanningen.

Medlemmer:

Margunn Serigstad Dahle (leder)

Grete Skjeggestad Meyer

Per Ivar Kjærgård

Trude Kyrkjebø

Bjørg Marit Nyjordet

Nina Skråmestø Nesheim

Øyvind Økland

Ingvild Thu Kro

Ingvard Bråten (HVL)