Fagdidaktisk forskergruppe for KRLE

Forskergruppen arbeider med fagdidaktiske problemstillinger i tilknytning til KRLE-faget. Hensikten er å heve den fagdidaktiske forskningskompetansen på avdelingen, og styrke profileringen av seksjonens bidrag i den nasjonale forskningsfronten. Forskergruppen vil dermed bli et viktig redskap på seksjonen for å skape gode vilkår for økt publisering, samt styrke forskningens og undervisningens kvalitet.

Målet er altså todelt:  

 1. Å være et forum for fremlegg, respons og drøfting av fagdidaktisk forskningsarbeid knyttet til KRLE-faget, med særlig henblikk på publisering i antologier, rapporter og fagbøker 
 1. Å stimulere medlemmene i forskergruppen til å utvikle egne arbeider i tråd med den enkelte forskers kompetanse og interesser 

 

Forskergruppen ble opprettet høsten 2016, med en foreløpig plan om å fortsette aktiviteten frem til høsten 2021.

Det er et mål at hvert medlem får publisert en artikkel i en antologi eller et tidsskrift i løpet av en toårsperiode. 

 

Gruppen har følgende medlemmer, som alle har tilknytning til KRLE-seksjonen på NLA Høgskolen, Breistein: 

 

 • Inge Andersland (leder) – høgskolelektor
  • Fagområde: religionsdidaktikk, kristendom 
 • Berit Nøst Dale – høgskolelektor 
  • Fagområde: religionsdidaktikk/fagdidaktikk, etikk, kristendom 
 • Mona Farstad – førsteamanuensis
  • Populærkultur, spesielt musikk, ungdomskultur og identitetsdannelse blant unge muslimer i Europa 
 • Ståle Johannes Kristiansen – professor 
  • Fagområde: kirkehistorie, idéhistorie, katolsk teologi, kunst og estetikk i religioner
 • Wenche Langeland – høgskolelektor 
  • Fagområde: religionsdidaktikk/fagdidaktikk, kristendom, filosofi i skolen
 • Kim Larsen – førsteamanuensis
  • Fagområde: religioner, kristendom, spiritualitet, filosofi og etikk, IKT og læring
 • Egil Morland – førsteamanuensis
  • Profesjonsetikk, ungdomskultur, nyere kirkehistorie