FoU i GLU

Forskergruppen arbeider med problemstillinger relevant for grunnskolelærerutdanningene (GLU). Medlemmene forsker på temaer knyttet til sine fagområder og de møtes til nettverksmøter tre fire ganger i året. På nettverksmøtene presenterer forskerne sine prosjekter og får innspill på disse. Vi drøfter også profesjonsrelaterte tema og har fokus på metodespørsmål og nye aktuelle forskerspørsmål. Frem til nå har vi hatt skriveseminarer, noen kortere metode- og skrivesamlinger, og forskerne har presentert sine prosjekter i ulike sammenhenger (nasjonalt og internasjonalt).

Vi ønsker å utvide forskergruppen med flere personer. Nettverket har som mål å styrke og fremme profesjonsrettet FoU på tvers av fagseksjoner. Vi ønsker å fokusere på forskning knyttet til grunnskolelærerutdanningene og praksisfeltet. Det er en sentral målsetning å bidra til å fremme den enkeltes forskningskompetanse og øke publiseringene knyttet til GLU-faglige tema. 

Medlemmer