Kirkegaardsgruppen

Formål

Formål med gruppen er å skrive vitenskapelige artikler i antologier og i internasjonale tidsskrift. Hvert av medlemmene har tidligere arbeidet med Kierkegaard og skrevet artikler og vitenskapelige arbeider i tilknytning til hans tenkning, men formålet er nå å skrive sammen, der en har ulike faglige berøringspunkter. Vi leser og diskuterer ulike verker fra Søren Kierkegaards forfatterskap og se disse i lys av aktuelle pedagogiske problemstillinger. Kierkegaard er en tenker og forfatter som har arbeidet med de store eksistensielle spørsmålene i livet. I så måte vil hans tenkning kunne bidra til en pedagogisk refleksjon som har eksistensen som sitt omdreiningspunkt. Gruppen møtes et par ganger i semesteret.

 

Medlemmer

Professor Svein Rise (leder)

Dosent Stein Wivestad

Professor Solveig M. Reindal