Kristen skolevirksomhet

Gruppen har som mål å styrke og fremme FoU innen kristen skolevirksomhet gjennom å bygge opp kompetanse fra masternivå og oppover til toppkompetanse. Gruppen vil derfor også fungere som en kompetansegruppe for veiledning på feltet for masterstudenter og i tilknytting til førstelektorprogrammet ved NLA Høgskolen. Det er en sentral målsetning å bidra til å fremme den enkeltes forskningskompetanse og øke publiseringene knyttet til tema.

Gruppen er sammensatt tverrfaglig der flere avdelinger (og institusjoner) har relevans for kristen skolevirksomhet.

Arbeider for tiden med en antologi som kommer ut i 2018.

Medlemmer

 • Njål Skrunes (Professor NLA Høgskolen. Leder av gruppen)
 • Gunhild Hagesæther (Professor NLA Høgskolen)
 • Bjarne Kvam (Førstelektor NLA Høgskolen)
 • Lars Gaute Jøssang (Professor NLA Høgskolen)
 • Gunnar Innerdal (Førsteamanuensis NLA Høgskolen)
 • Margunn S. Dahle (Førstelektor NLA Høgskolen)
 • Øyvind Fosse (Stipendiat NLA Høgskolen)
 • Asle Ystebø (Lektor, MA student i ledelse NLA)
 • Signe Sandsmark (PhD i pedagogisk filosofi. Seniorrådgiver KFF,)
 • Egil Sjåstad (Dosent FiH)
 • Øyvind Skjegstad (Førstelektor, Ansgar Teologiske Høgskole)
 • Dag Askild Bleka (Lektor Skoleutvikler Danielsen)
 • Hilde Grimm (Lektor Rektor og skoleutvikler, Oasen skoler)