Oppbyggelige Eksempler

Formål


Formålet er å utvikle den norske databasen www.oppbyggeligeeksempler.no, en fri database på internett med beskrivelser av kunstverk: bilder, filmer, musikk og tekster, som kan danne utgangspunkter for samtaler mellom voksne som ønsker å bygges opp som forbilder for barn og unge. 

Målgruppe


Hvert kunstverk som er tatt med, kan starte samtaler mellom voksne som er forbilder for barn: foreldre, omsorgspersoner, lærere, ledere av barns fritidsaktiviteter og ledere i arbeidslivet generelt.


Innhold i arbeidet

  • Velge ut og beskrive kunstverk i databasen.
  • Legge til rette for at grupper av voksne kan gjøre kunsterfaringer og samtale om dem, og oppfordre andre til dugnad når det gjelder å foreslå og beskrive nye oppbyggelige eksempler.
  • Foreta kritiske vurderinger av utviklingsarbeidet ved å reflektere over de valgene som vi har gjort og ved følge praksis i noen grupper: deres valg av innhold, organisering, gjennomføring og erfaringer.

 

Medlemmer


Gunnvi Sæle Jokstad (Høgskolelektor, NLA Høgskolen)
Linnéa Jermstad (Høgskolelektor, NLA Høgskolen)
Anne Karin Rudjord Unneland (Førstelektor, NLA Høgskolen)
Ståle Johannes Kristiansen (Professor, NLA Høgskolen)
Agnethe Kristiansen (HR sjef i DK Skadesenter, Drammen)
Ane Malene Sæverot (Høgskolelektor, NLA Høgskolen)
Stein M. Wivestad (Dosent, NLA Høgskolen, Leder av gruppen)
Øyvind Økland (Førsteamanuensis, NLA Høgskolen)