Tekst møter tekst

Tekst møter tekst har som formål å analysere og tolke tekster fra Det nye testamente og tidlig jødisk tradisjon, og forstå tekstene ut fra kulturkjennskap, historisk og arkeologisk forskning, også i lys av nyere forskning innen felter som psykologi og antropologi.

Gruppen har elleve deltagere, fra NLA Høgskolen (6), Oslo Met (1), og Fjellhaug internasjonale høgskole (4), og er ledet av professor Torleif Elgvin.

Hovedfokus er å diskutere og skjerpe fagbidrag som er underveis mot publisering (på både nivå 1 og nivå 2).

To av NLA-deltagerne bruker gruppen som ressurs i et uformelt løp i retning førstekompetanse.

En rekke bidrag som er diskutert i gruppen har resultert i publisering, i Norsk Tidsskrift for Misjonsvitenskap, ett Qumran-samlebind redigert av T. Elgvin og en monografi av T. Elgvin (begge de siste på nivå 2). Andre bidrag er senere presentert i skjerpet versjon i norske og internasjonale faglige fora.

Medlemmer

 • Professor Torleif Elgvin (leder), NLA Høgskolen
 • Rektor Erik Waaler, NLA Høgskolen
 • Førsteamanuensis Thomas Bokedal
 • Førsteamanuensis emeritus Gunnar Johnstad , NLA Høgskolen
 • Akademilektor Per Reinert Eriksen , NLA Høgskolen
 • Akademilektor Merete Hodt
 • Førsteamanuensis Gunnar Haaland, OsloMet
 • Professor Sverre Bøe, Fjellhaug internasjonale høyskole
 • Førsteamanuensis Ivar Vegge, Fjellhaug internasjonale høyskole
 • Førsteamanuensis Nicolai Techow, Fjellhaug internasjonale høyskole
 • Førsteamanuensis Harald Aarbakke, Fjellhaug internasjonale høyskole