Didaktikk og estetisk læring i KRLE

Didactics and aesthetic learning in Religious Education

Forskergruppen Didaktikk og estetisk læring i KRLE er åpen for forskere som arbeider med didaktiske og andre faglige tema i tilknytning til KRLE-faget i lærerutdanningen og skolen. 
 
De neste årene vil forskergruppen ha fokus på forsknings- og utviklingsprosjektet 
Vekselvirkning. Dette prosjektet legger til rette for dybdelæring i KRLE. 
 
Utviklingsarbeidet er tilknyttet integrert masterutdanning i KRLE i  grunnskolelærerutdanningene ved NLA Høgskolen og er et samarbeid mellom KRLE- og 
dramaseksjonene. Det appliseres allerede fra våren 2020 i all KRLE-undervisning, med KRLE2 som et pilotprosjekt. Ved bruk av estetiske læringsformer, stillhet og digitale ressurser veksler undervisere og studenter mellom ulike måter å lære 
og vurdere på. 
 
Gruppen ønsker å forske på vekselvirkningen mellom disse komponentene og hvordan 
personlighetsbasert tilpasset opplæring kan gi ulike innganger og utganger til 
læringsaktiviteter. I prosjektet brukes sanselig-didaktisk design som ramme (Østern og 
Strømme, 2014). 
 
Tematiske fokusområder:

  • Estetiske/sanselige arbeidsformer i skolen (med vekt på bildekunst, drama og film) 
  • Stillhet i skolen 
  • Bruk av ekskursjoner og VR-ekskursjoner i KRLE

Medlemmer

Forskergruppen består av medlemmer fra KRLE-seksjonen og dramaseksjonen i Oslo og Bergen, samt Institutt for pedagogikk, religion og samfunnsfag ved Høgskolen på Vestlandet. 
 
Ståle Johannes Kristiansen (leder), professor
Inge Andersland, førsteamanuensis
Mona Helen Farstad, førsteamanuensis
Sæbjørg Hageberg Kjeka, høgskolelektor
Bjørghild Kjelsvik, førsteamanuensis
Wenche Langeland, høgskolelektor
Kim Larsen, førsteamanuensis
Ruth Mjanger, førstelektor
Ane Malene Sæverot, førsteamanuensis
Ingrid Trætteberg, høgskolelektor
Dag Øivind Østereng, høgskolelektor
Rune Øystese, førstelektor

Publikasjoner

Forskergruppen arbeider høst 2020/vår 2021 med en antologi om sanselig-estetisk læring. Utgivelse 2021.

Kontaktinformasjon

Forskergruppens leder: Ståle Johannes Kristiansen
Leder for forskningsprosjektet Vekselvirkning: Ruth Hol Mjanger 
Prorektor for forskning og utvikling: Torgeir Landro