Didaktikk og estetisk læring i KRLE

Didactics and aesthetic learning in Religious Education

Forskergruppen Didaktikk og estetisk læring i KRLE er åpen for forskere som arbeider med didaktiske og andre faglige tema i tilknytning til KRLE-faget i lærerutdanningen og skolen. 

De siste årene har gruppen hatt faglig fokus på «Estetiske arbeidsmåter i KRLE», med utgivelse av antologi med tilsvarende tittel på Fagbokforlaget.

De neste årene arbeider flere av gruppens medlemmer videre med dette feltet. Samtidig vil gruppen vektlegge generell didaktikk i KRLE.

Medlemmer

Forskergruppen består av medlemmer fra KRLE-seksjonen og dramaseksjonen i Oslo og Bergen, samt Institutt for pedagogikk, religion og samfunnsfag ved Høgskolen på Vestlandet. 
 
Ståle Johannes Kristiansen (leder), professor
Mona Helen Farstad, førsteamanuensis (HVL)
Sæbjørg Hageberg Kjeka, høgskolelektor
Wenche Langeland, høgskolelektor
Kim Larsen, førsteamanuensis
Ruth Mjanger, førstelektor
Ane Malene Sæverot, førsteamanuensis (HVL)
Ingrid Trætteberg, høgskolelektor
Dag Øivind Østereng, høgskolelektor
Rune Øystese, førstelektor

Publikasjoner

2022: Antologien Estetiske arbeidsmåter i KRLE (Fagbokforlaget)

Kontaktinformasjon

Forskergruppens leder: Ståle Johannes Kristiansen
Prorektor for forskning og utvikling: Torgeir Landro