Lærerutdanning - globale perspektiver

Teacher education – global perseptives

Forskergruppen tilbyr et rom for faglige drøftinger knyttet til medlemmenes forskningsarbeid og aktuell litteratur for lærerutdanningene og har to fokus:

Drive forskning og utviklingsarbeid i samarbeid med internasjonale partnere.
Medlemmene i gruppen er aktive i flere av NLAs internasjonale partnersamarbeid med vekt på utviklingsprosjekt innen utdanning. Vi arbeider med å styrke forskingssamarbeidet for felles publikasjoner og formidling i internasjonale fora.

Bidra til å utvikle og utvide globale perspektiver i lærerutdanningene gjennom forskningsbasert utdanning.
Forskergruppen vil arbeide for å styrke utdanningenes globale perspektiver i et flerkulturelt samfunn gjennom forskningsbasert undervisning. Studenter i grunnskolelærerutdanningen og interkulturelle studier kan bli medlemmer i gruppen ved å skrive masteroppgaver med globale perspektiver på læring, undervisning og oppdragelse.

Medlemmer

Ruth Hol Mjanger, førstelektor, drama (leder)
Ingunn Reigstad, førstelektor, pedagogikk (nestleder)
Astrid Øien Halsnes, førstelektor, pedagogikk 
Grete Skjeggestad Meyer, førstelektor, drama 
Judith Ologi, høgskolelektor, pedagogikk
Svitlana Holovchuk, førsteamanuensis, pedagogikk
Knut Holter, professor, lærerutdanning

Kontaktpersoner

Forskergruppens leder: Ruth Hol Mjanger
Prorektor for forskning og utvikling: Torgeir Landro