Økonomi, etikk og ledelse

Gruppen vil særlig arbeide for å få opp forskningsprosjekter som kan frembringe ny kunnskap knyttet til økonomiutdanningens særpreg. 

Fire temaområder er særlig sentrale for forskergruppen: 

  • Den haugianske arven (økonomisk-historiske analyser og empirisk aktualiseringer). 
  • Moderne ledelses-forskning med tilknytning til den haugianske arven (f.eks forskning på tjenende lederskap, kallsorientering, næringslivsetikk og betydningen av en høyere hensikt for ansatte, ledere og gründere). 
  • Sosialt- og kommersielt entreprenørskap (etablering, ledelse, organisering, motivasjon). 
  • Pedagogikk/didaktikk med fokus på etikkundervisning og danningsaspektet i økonomi- og ledelses utdanninger.    

Sekundært vil gruppen bidra med innspill og støtte til skriveprosjekter på andre tema innen de økonomisk-administrative disipliner som gruppens medlemmer blir involvert i. 

Forskningsbilder 2020 Breistein-19.jpg

Medlemmer 

Forskergruppen består av vitenskapelig ansatte fra økonomiutdanningen. 

Truls Liland, avdelingsleder øk/adm. 
Daniel M. Atsbeha, førsteamanuensis 
Daniel K. Overskott, prosjektansvarlig 
Chris Wales, førsteamanuensis 
Stephen Reid, høgskolelektor 
Cathrine Borgen, høgskolelektor og stipendiat 

Assosierte: John Arngrim Hunnes, Joachim Tøgersen, Ola Grytten, Magne Supphellen, Bruce Dalgaard 

I tillegg vil andre ansatte ved NLA være involvert i prosjekter som har relevans på tvers av fagområder/disipliner. 

Nye forskningsprosjekter 

Det legges opp til fire nye forskningsprosjekter de neste årene som alle er knyttet til særpreget ved økonomiutdanningen. Prosjektene vil engasjere majoriteten av medlemmene i gruppen.   

Jevnlige forskningsseminarer 

Det legges opp til tre forskningsseminarer for gruppen pr semester (fysisk oppmøte). Formålet med seminarene vil være å:  

  • Bygge tillit og inspirere hverandre 
  • Bygge ny prinsipiell kunnskap om forsknings/publisering 
  • Formidle informasjon om status og resultater i pågående skriveprosjekter. Seminarene vil også være en anledning for å ha møter i forskningsteamene før/etter seminarene.  

Seminarene vil ha følgende faste programposter: Statusrapportering (alle), presentasjon av resultater i pågående prosjekt, presentasjon av ide til nytt prosjekt, kort foredrag på tema knyttet til forskning/publisering.  

Ansvarlig: Magne Supphellen og Truls Liland (avdelingsleder).  

Kontaktinformasjon 

Forskergruppens ledere: Professor Magne Supphellen og avdelingsleder Truls Liland 
Prorektor for Forskning og utvikling: Torgeir Landro