Oppbyggelige eksempler

Formål

Formålet er å utvikle den norske databasen oppbyggelige eksempler, en fri database på internett med beskrivelser av kunstverk: bilder, filmer, musikk og tekster som kan danne utgangspunkter for samtaler mellom voksne som ønsker å bygges opp som forbilder for barn og unge.

Målgruppe

Hvert kunstverk som er tatt med, kan starte samtaler mellom voksne som er forbilder for barn: foreldre, omsorgspersoner, lærere, ledere av barns fritidsaktiviteter og ledere i arbeidslivet generelt.

Innhold i arbeidet

Velge ut og beskrive kunstverk i databasen.

— Legge til rette for at grupper av voksne kan gjøre kunsterfaringer og samtale om dem, og oppfordre andre til dugnad når det gjelder å foreslå og beskrive nye oppbyggelige eksempler.

— Foreta kritiske vurderinger av utviklingsarbeidet ved å reflektere over de valgene som vi har gjort og ved følge praksis i noen grupper: deres valg av innhold, organisering, gjennomføring og erfaringer.

Medlemmer

Anne Karin Rudjord Unneland (Førstelektor, NLA Høgskolen)
Anita Nygård (Høgskolelektor, NLA Høgskolen)
Gunnvi Sæle Jokstad (Førstelektor, NLA Høgskolen)
Ståle Johannes Kristiansen (Professor, NLA Høgskolen)
Agnethe Kristiansen (HR-rådgiver, Geomatikk AS, Oslo)
Ane Malene Sæverot (Førsteamanuensis II, NLA Høgskolen)
Stein M. Wivestad (Dosent, NLA Høgskolen, Leder av gruppen)
Vegard Schow (Førstelektor, NLA Høgskolen)
Øyvind Økland (Professor II, NLA Høgskolen)