Personvern i forskning

Før du går i gang med et forskningsprosjekt må du vite hva personopplysninger er, hvordan de kan anonymiseres og oppbevares, og hvilke instanser som skal godkjenne bruken av ulike personopplysninger.

Forskningsbilder 2020 Breistein-49.jpg