Hva er personopplysninger?

Personopplysninger er alle opplysninger som kan knyttes til en enkeltperson, som navn, adresse, telefonnummer, e-post-adresse/IP-adresse. Også bilde eller lydopptak er personopplysninger dersom personer kan gjenkjennes. Husk at en person også kan identifiseres indirekte dersom bakgrunnsopplysninger kombineres, for eksempel bostedskommune kombinert med alder, kjønn og yrke.

  • Alminnelige personopplysninger omfatter de fleste personopplysninger, og omfattes av bestemte regler for innhenting, oppbevaring og sletting. Personopplysninger knyttet til masteroppgaver inngår til vanlig i denne kategorien.
  • Sensitive personopplysninger, som i loven nå er erstattet med begrepet særlige kategorier av personopplysninger, er opplysninger om rasemessig eller etnisk opprinnelse, politisk oppfatning, religion, filosofisk overbevisning, fagforeningsmedlemskap, genetiske opplysninger eller helseopplysninger, opplysninger om seksuell legning eller
    seksuelle forhold. Det skal mer til å behandle denne typen opplysninger.