MGL5NO201 Norsk 2, modul 1 5-10, Språk og språkdidaktikk 2

Emnekode: MGL5NO201

Emnenavn: Norsk 2, modul 1 5-10, Språk og språkdidaktikk 2

Undervisningssemester: Vår

Steder: Bergen

Studieår: 2018–2019

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 10 poeng

Enkeltemne: Nei

Arbeidskrav

Obligatoriske arbeidskrav:

 

  • breiddetest
  • eit seminarinnlegg med skriftleg innlevering
  • nettsamtale
  • praksisoppgåve

 

Obligatorisk undervisning framgår av undervisningsplan.

Nærare opplysningar om innhald i og tidspunkt for gjennomføring av arbeidskrav vert gjeve i årsplanen for faget ved studiestart. Alle obligatoriske arbeidskrav må vere godkjente for at studenten kan gjennomføre eksamen.