Kristendom, religion, livssyn og etikk 1 1-7 Kristendom, religion, livssyn og etikk 1 1-7

Emnekode: MGL1KRLE101

Emnenavn: Kristendom, religion, livssyn og etikk 1 1-7

Undervisningssemester: Haust

Steder: Bergen

Studieår: 2019–2020

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 30 poeng

Enkeltemne: Nei

Vert tilbudd som enkeltemne

Nei