Kristendom, religion, livssyn og etikk 1 5-10 Kristendom, religion, livssyn og etikk 1 5-10

Emnekode: MGL5KRLE101

Emnenavn: Kristendom, religion, livssyn og etikk 1 5-10

Undervisningssemester: Haust

Steder: Bergen

Studieår: 2019–2020

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 30 poeng

Enkeltemne: Nei

Tillatte hjelpemiddel

Bibelen

Evaluering av emnet

Emnet evalueres i henhold til kvalitetssystemet for NLA Høgskolen. I tillegg kan emneansvarlig gjennomføre mindre evalueringer. Studentene kan gi tilbakemelding på emnet i forbindelse med undervisning og til emneansvarlig.

Andre bestemmingar

I forbindelse med lokale ekskursjoner forventes det at studenter dekker egen transport eller er med på å dekke fellestransport.

Vert tilbudd som enkeltemne

Nei