Forskning ved NLA

NLA Høgskolen driver forskning og utviklingsarbeid innen alle fagområder som undervises ved høgskolen. Vi har et spennende og variert forskermiljø.

 

Siste nyheter fra forskning
Den nye "Lov om organisering av forskningsetisk arbeid" bringer med seg en rekke endringer, skriver De nasjonale forskningsetiske komiteene på sine nettsider.
Elin Thoresen har undersøkt hvordan pedagoger medierer når de forsøker å opprettholde og utvikle sosiodramatisk lek sammen med barn i alderen 4-5 år.
Med praktisk profesjonalisering løfter høgskolelektor John Børge Askeland NLAs musikkstudier enda et hakk opp.
Hilde Kristin Dahlstrøm har fått godkjent opprykk som førstelektor i journalistikk. Hun har vært ansatt på NLA Mediehøgskolen Gimlekollen siden 2005.
Flere nyheter