Helga Bjørke HarnesHelga Bjørke Harnes
Høgskolelektor
NLA Høgskolen Bergen
Tlf. arbeid: 55 53 69 81
Kontornr.: Breistein E136
E-post: 

Kompetanse:

Utdanning:

Ex.phil. og fonetikk og lingvistikk - Universitetet i Bergen (UiB)


Engelsk grunnfag - NTNU


Religionsvitenskap grunnfag - NTNU


Engelsk mellomfag - Univeristy of York


Praktisk-pedagogisk utdanning - UiB


Mastermne i engelsk - UiB


Master i historie - UiB.  Tittel masteroppgave: PIONEER WORKERS, INVALUABLE HELPMEETS, AND GOOD MOTHERS. A Study of the Role of the Missionary Wife in the Church Missionary Society in the First Half of the Twentith Century.


 


 

Praksis:

Lærar på Seim skule, mellomtrinnet.


Høgskulelektor i samfunnsfag ved NLA i barnehagelærarutdanninga og grunnskulelærarutdanninga.

Fagområde:

  • Samfunnsfag:

Ressursperson på følgende temaer:

Values and Knowledge Education


Misjons- og kvinnehistorie

Faglige nettverk:

VaKE (Values and Knowledge Education): Samarbeid mellom NLA Breistein og NLA Sandviken. Leder: Frédérique Brossard Børhaug.


FoU i GLU. Leder: Sigve Ladstein.

Forsknings- og utviklingsarbeid:

Prosjekter under arbeid:

Kompetanse for mangfold


Hvordan kan jeg legge til rette for økt refleksjon rundt og kompetanse om flerkulturell skole i min undervisning i samfunnsfag på GLU 1? Arbeid med det teoretiske grunnlaget i skjæringspunkt mellom samfunnsfag, spesielt geografidelen, og interkulturell pedagogikk. Selvstudium som kaster lys over muligheter og utfordringer ved Utdanningsdirektoratet sine forventninger om flerkulturell kompetanse i GLU.

Sentrale publikasjoner:

Harnes, Helga. 2014. "Pioneer Workers, Invaluable Helpmeets, Good Mothers, A Study of the Role of the Missionary Wife in the Church Missionary Society". Social Sciences and Missions nr 2-3. Referee [1]« Tilbake