Chris WalesChris Wales
Førsteamanuensis
NLA Mediehøgskolen Gimlekollen
Tlf. arbeid: 38 14 50 54
Kontornr.: Gimlekollen
E-post: 

Kompetanse:

Fagområde:

  • Kommunikasjon og medier:

    Organisasjonsteori, kommunikasjon, beslutningsteori, strategi

  • Kommunikasjon og livssyn:

    Musikk, livssynsanalyse, U2

  • Journalistikk:

    Samfunnsteori, metoder, organisasjonsteori, innsyn og offentlig forvaltning

Ressursperson på følgende temaer:

Organisasjonsforståelse, ledelse, kommunikasjon, "sensemaking og sensegiving", U2« Tilbake