Månedens forsker januar

Månedens forsker i januar er Siri Hovda Ottesen, høgskolelektor i norsk ved NLA Bergen.

Siri_Hovda_Ottesen_2.jpg Lesing som grunnleggende ferdighet i alle fag
Hvordan arbeider lærere og elever med leseforståelse og lesestrategier

Jeg har i flere år arbeidet med lesing og leseforståelse i alle fag.

På NLA underviser jeg på våre videreutdanninger «Leseopplæring 1» og «Leseopplæring 2», og jeg er involvert i ungdomsskolesatsingen «Ungdomsskolen i utvikling». Med bakgrunn i dette, og med erfaring fra andre etter- og videreutdanningsprogram for lærere i barne- og ungdomsskolen, ser jeg nå systematisk på hvordan det arbeides med lesing ute i skolen.


Det har fra utdanningsmyndighetene vært satset sterkt på kursing, etter- og videreutdanninger angående lesing de siste årene, og mitt prosjekt handler om å undersøke hva dette kan ha ført til av endringer i holdninger og praksis blant lærere og elever.


Sammen med min kollega Aasfrid Tysvær, har jeg gjennomført en større undersøkelse på en ungdomsskole i Bergen, og denne har vi presentert resultater fra på en nordisk lærerutdannerkonferanse på Grønland. Vi har også skrevet en artikkel om dette arbeidet. Vi har samlet mye empirisk data til videre undersøkelser ut fra samtaler, intervju og skriftlige oppgaver som studentene på Leseopplæring har gjennomført.


Et annet hovedfokus for arbeidet mitt er norskfagets egne tekster. Vi presenterte starten av dette arbeidet på en nordisk konferanse i Stavanger i 2015, der vi hadde en poster «Hvor ble det av skjønnlitteraturen?»
Jeg tatt opp i førstelektorprogrammet fra høsten 2014, og vil være i dette frem til våren 2017.

Av Monica Linn Fürstenberg - Publisert 04.01.2016. Oppdatert 04.01.2016

4 siste nyheter:
Trenger du noen å snakke med?
Den nye studentpresten ved NLA Høgskolen i Bergen er opptatt ...
En livsnær kirke - hvordan våge å være nær livet
Meld deg på seminaret som NLA Høgskolen og Sjømannskirken a...
Humans not for sale! Listening to, learning from and living in solidarity with the people on the margins of society
Åpent seminar med Chandran Paul Martin i Sandviken mandag 13....
Beslutningsvegring - et ledelsesproblem
Professor Paul Otto Brunstad har gitt ut boken "Beslutningsveg...