Månedens forsker februar

Høgskolelektor Aasfrid Tysvær er månedens forsker i februar.

Aasfrid_Tysvar-16.jpg

Lesing som grunnleggende ferdighet i norskfaget og andre fag

Jeg har i flere år undervist i lesing og leseforståelse i grunnutdanningene og i ulike etter- og videreutdanninger for lærere og barnehagelærere. Særlig arbeidet med videreutdanningene i leseopplæring (kompetanse for kvalitet) har gitt mange bidrag til pågående og kommende forskningsarbeid. Sammen med kollega Siri Hova Ottesen har jeg samlet inn mye materiale gjennom studentenes arbeidskrav, nettsamtaler og intervjuer.


Vi har to pågående prosjekter, det ene er knyttet lesing som grunnleggende ferdighet i norskfaget, det andre til naturfaget. Prosjektet som fokuserer på lesing av norskfagets tekster tar utgangspunkt i nettsamtaler mellom lærere på videreutdanning i leseopplæring. Prosjektets arbeidstittel er «Lesing i norskfaget. Hvor ble det av skjønnlitteraturen?»  Vi hadde en posterpresentasjon om dette arbeidet på Skriv! Les! 2015, en nordisk forskerkonferanse om lesing, skriving og literacy.


Prosjektet om lesing som grunnleggende ferdighet i naturfag har fokus på læreres undervisning i lesestrategier og elevers bruk av strategier når de leser lekser i naturfag. Utgangspunktet her er en større spørreundersøkelse og oppfølgingsintervju ved en ungdomsskole i Bergen. Vi presenterte resultatene fra denne undersøkelsen på en nordisk lærerutdannerkonferanse på Grønland høsten 2014, og har også skrevet en artikkel om dette arbeidet.


Jeg ble tatt opp i førstelektorprogrammet høsten 2014.

Av Monica Linn Fürstenberg - Publisert 08.02.2016. Oppdatert 08.02.2016

4 siste nyheter:
Trenger du noen å snakke med?
Den nye studentpresten ved NLA Høgskolen i Bergen er opptatt ...
En livsnær kirke - hvordan våge å være nær livet
Meld deg på seminaret som NLA Høgskolen og Sjømannskirken a...
Humans not for sale! Listening to, learning from and living in solidarity with the people on the margins of society
Åpent seminar med Chandran Paul Martin i Sandviken mandag 13....
Beslutningsvegring - et ledelsesproblem
Professor Paul Otto Brunstad har gitt ut boken "Beslutningsveg...