NLA søker praksisbarnehager

Vi søker samarbeid med barnehager i og rundt Bergen. Her finner du informasjon om praksissamarbeid med NLA Høgskolen, søknadsskjema og frister.

Som praksisbarnehage får dere bl a

 • delta aktivt i utdanningen av barnehagelærere
 • økt pedagogisk og faglig utvikling
 • kompetanseheving gjennom foredrag og kurs
 • tilbud om gratis videreutdanning i veiledning for praksislærere

Forventninger til praksisbarnehager

 • studenter blir godt mottatt og inkludert i barnehagens virksomhet
 • hele barnehagen stilles til disposisjon som praksisarena
 • ledelse som tar ansvar for barnehagens praksisopplæring
 • ledelse og praksislærere tar ansvar som lærerutdannere
 • praksislærere med et bevisst forhold til sin yrkesutøvelse
 • praksislærere med god faglig kompetanse (minimum 1 års arbeidserfaring etter endt barnehagelærerutdanning)
 • praksislærere med motivasjon for videreutdanning i veiledning

Søknad blir vurdert på bakgrunn av følgende forhold

 • motivasjon og begrunnelse for å bli praksisbarnehage
 • søknad må ha støtte i personalet
 • kompetanse i det pedagogiske personalet
 • geografisk beliggenhet
 • NLA Høgskolens behov for praksisplasser

Søknad sendes på eget søknadsskjema til:

NLA Høgskolen Olav Bjordalsvei 41, 5111 Bergen

Søknadsfrist: 1. mars 2016

Framgangsmåte

Barnehagen sender søknad til NLA Høgskolen innen fristen. Søknaden sendes på eget skjema. Høgskolen vurderer søknadene og konsulterer barnehageeier ved behov. Deretter sender NLA Høgskolen en forpliktende samarbeidsavtale som underskrives av eier og rektor ved NLA Høgskolen.

Barnehagen som helhet som tar imot studenter. Det er viktig at barnehageledelsen sikrer at hele personalet stiller seg bak en søknad om praksissamarbeid.

Etter samarbeidsavtalen er signert, sender barnehagen søknad om hvilke kunnskapsområder og kull en ønsker studenter fra på tilsendt skjema. Årsavtaler utarbeides for hvert studieår for den enkelte praksisbarnehage.

Av Sissel Myklebust Mæland - Publisert 09.02.2016. Oppdatert 09.02.2016

4 siste nyheter:
Trenger du noen å snakke med?
Den nye studentpresten ved NLA Høgskolen i Bergen er opptatt ...
En livsnær kirke - hvordan våge å være nær livet
Meld deg på seminaret som NLA Høgskolen og Sjømannskirken a...
Humans not for sale! Listening to, learning from and living in solidarity with the people on the margins of society
Åpent seminar med Chandran Paul Martin i Sandviken mandag 13....
Beslutningsvegring - et ledelsesproblem
Professor Paul Otto Brunstad har gitt ut boken "Beslutningsveg...