Vil du være steward under Kirkenes verdensråd i Trondheim

Stewardsprogrammet er et fast ungdomsprogram i tilknytning til møter i Kirkenes Verdensråd. Unge mennesker fra forskjellige land kommer sammen til en sammensatt og livlig gruppe, for å lære, være sammen, dele og jobbe som «stewards».

I år skal KV ha sitt sentralstyremøte i Trondheim, 16. – 28. juni 2016, og stewardsprogrammet har plass til 25 deltakere mellom 18 og 30 år fra hele Norden. Unge mennesker fra regionen oppfordres til å søke, ikke minst ungdommer med migrantbakgrunn.

Sammen vil deltakere fra forskjellige land, kirker og kulturer bringe med seg sin tro, sine forskjellige bakgrunner, erfaringer og forhåpninger, og selv bidra til å gjøre programmet til en økumenisk opplevelse av fellesskap og vennskap på tvers av grenser. Å være steward er en spennende utfordring som involverer deltakerne, en opplevelse som kan forandre livet ditt! Stewardsprogrammet består av to deler; en introduksjonsdel med innføring i økumenisk arbeid og tema (16. – 21. Juni), o gen arbeidsdel hvor stewardene jobber I team under sentralkomitémøtet til KV (22. – 28. Juni).

1.     Hva er økumenikk og økumenisk opplæring?

Økumenikk brukes om samarbeid på tvers av kirkesamfunn og omfatter bade dialog og praktisk samarbeid. Økumenisk opplæring er både et fast program i regi av KV, og samtidig er det en pågående læringsprosess. Økumenisk opplæring betyr å få kunnskap om hva økumenikk er, lære mer om andre kirker og kulturer, vite hva den økumeniske bevegelse er gjennom å delta i økumeniske programmer, arbeidsleirer, opplæring og trening, seminarer og temadiskusjoner. Økumeniske opplæringsprogrammer involverer alltid mennesker fra forskjellige kirker og trossamfunn og interkulturelle og internasjonale. Den føste delen av Stewardsprogrammet i Trondheim vil handle om å bli bedre kjent med de andre deltakerne, lære mer om den økumeniske bevegelse, og å bygge fellesskap sammen.

2.     Å være steward: Arbeid, svette, bønn og latter

En steward er også en tjener, men jobber alltid I team. Etter teambygging og opplæring, vil stewardene hjelpe til med rigging, tilretteleggelse og logistikk på KV sentralkomitémøte. Sentralkomiteen er et slags styre for hele KV, med mange medlemmer som kommer fra hele verden. Arbeidet som stewardene gjør på møtene er krevende og intenst fordi det ofte er kort tid til hver enkelt oppgave. Men alle stewards jobber i team og kan støtte hverandre, og hvert team ledes av en fra staben i KV. Hovedarbeidsområdene for stewards er møteromslogistikk, dokumentarbeid og kopiering, media og kommunikasjon, assistere tolker og oversettere, jobbe i gudstjenestekomiteen, informasjonstjenester og generell administrasjon. Hele stewardsprogrammet er ofte bare begynnelsen på en lang prosess: det oppmuntrer unge menensker til å fortsette økumenisk arbeid og å engasjere seg i hverandres liv.

Programutkast:

16. juni: Ankomst og interaktivt introduksjonsprogram

17. juni: Økumenisk opplæring med KV-staben

18. juni: Økumenisk opplæring med KV-staben, presentasjon av Trondheim og ekskursjon

19. juni: Økumenisk opplæring med KV-stab, deltakere og gjester

20 .juni: Økumenisk opplæring, øvelser og introduksjon til sentralkomiteen

21. juni: Introduksjon til de forskjellige arbeidsoppgavene og opplæring i team.

Økumenisk gudstjeneste og ungdomsevent med lokale ungdommer og unge medlemmer i sentralkomiteen.

22. – 28. juni: Stewards jobber under sentralkomitémøtet

                Spesielt program for stewards, stewards møteplass og fritid vil innarbeides i programmet.

27. – 28. juni: Avslutning av sentralkomitémøtet, opprydding.

                Evaluering og feiring av stewardsprogrammet.

                Avreise.

Finansiering, anbefalingsbrev, søknad og reiseinformasjon

KV har overordnet ansvar for kost og losji i løpet av programmet, men kirker og kristne råd i Norden forventes å dekke reiseutgifter, kost og losji for egne deltakere. KV er ansvarlig for å velge stewards blant søkerne for å balansere sammensetningen av gruppa. Søkere bes derfor om å legge ved et anbefalingsbrev fra sin egen menighet, kirke, organisasjon eller kristne råd.

Til søkere: vennligst fyll ut vedlagte søknadsskjema tydelig. Husk at utgifter til pass, eventuelle visum, reise- og helseforsikring og andre personlige behov er ansvaret til den enkelte søker. Særlige behov vil bli behandlet fra person til person.

 

Kriterier for søkere

Søkere til stewardsprogrammet må være mellom 18 og 30 år gamle. Engelsk er arbeidsspråket, og alle søkere må ha gode engelskkunnskaper for å delta. Deltakerne må være forberedt på å tale et intensivt aktivitetsprogram, og lange, slitsomme arbeidsdager. Arbeidstiden kan variere mye, og ofte er egne programmer og sosiale sammenkomster planlagt for stewardene etterpå. Tålmodighet, evne til å samarbeide med mennesker fra andre land og kulturer, vilje til å jobbe sammen med andre i team, er svært viktige egenskaper. Fristen for å søke er 6. mars 2016.  

Kontaktinformasjon:

Kontakt kirken din eller det kristne rådet i landet ditt for mer informasjon, eller for anbefalingsbrev (dette kan du også få fra menigheten eller organisasjonen din). For spørsmål om stewardsprogrammet i Norge, vennligst kontakt Hege Merete Andersen i Norges kristne råd, på: hea@norkr.no

For mer informasjon om økumeniske ungdomsprogrammer, stewardsprogrammet eller søknadsprosessen, kontakt gjerne KV direkte på:

World Council of Churches

Youth/Stewards Programme

150, route de Ferney - PO Box 2100

1211 Geneva 2, Switzerland

 

Tel:             +41 22 791 6008

Fax:            +41 22 710 2057

E-mail:   wccstewards@gmail.com

Web:         www.ecumenicalyouth.org

 

 

 

 

 

 

 

 

Av Sissel Myklebust Mæland - Publisert 10.02.2016. Oppdatert 10.02.2016

4 siste nyheter:
Trenger du noen å snakke med?
Den nye studentpresten ved NLA Høgskolen i Bergen er opptatt ...
En livsnær kirke - hvordan våge å være nær livet
Meld deg på seminaret som NLA Høgskolen og Sjømannskirken a...
Humans not for sale! Listening to, learning from and living in solidarity with the people on the margins of society
Åpent seminar med Chandran Paul Martin i Sandviken mandag 13....
Beslutningsvegring - et ledelsesproblem
Professor Paul Otto Brunstad har gitt ut boken "Beslutningsveg...