Fagdag utfordret kristne ledere til å lytte

"Hvordan bli bedre lyttere og veiledere i møte med ungdom?" 130 kristne ledere fra ulike sammenhenger på Agder kom til NLA Mediehøgskolen Gimlekollen den 7. juni for å lære mer om ungdom og sjelesorg.

Berit_Okkenhaug_fanger_oppmerksomheten_fra_et_fullsatt_auditorium.jpg

Berit Okkenhaug fanger oppmerksomheten fra et fullsatt auditorium

Tekst og foto: Morten Marius Larsen

- Det er både godt og vondt at et slikt tema samler så mange. Godt, fordi det er viktig. Vondt, fordi det forteller om et sterkt behov, sa Margunn Serigstad Dahle innledningsvis.

Hun er programansvarlig for studiet Kommunikasjon og livssyn, som arrangerte fagdagen sammen med Agder og Telemark bispedømme.

Viktig tematikk

"Generasjon prestasjon lever under press. Hvordan bli en bedre lytter, samtalepartner og veileder i møte med de unge?" var temasetningen for fagdagen. Engasjementet blant de 130 deltakerne bekreftet behovet for mer kompetanse på dette.

- Det er en viktig tematikk. Mange ungdommer bærer mye inni seg som bør samtales om. I dag skal alt være så perfekt. Det gjør at fallhøyden blir stor for mange, sier menighetspedagog Astri Thoresen, som deltok sammen med flere kollegaer og frivillige fra Søgne menighet.

- Vi håper denne fagdagen kan gjøre oss tryggere i rollen vår i møte med ungdom. Det er også bra at vi er flere sammen her som kan bli inspirert og reflektere rundt temaet, sier ungdomsarbeider Christian Førland fra samme kirke.

Ingrid_Thoresen_Christian_Forland_Gunnar_Tragde_Ole_Petter_Slogedal_Asbjorn_Gabrielsen_og_Astri_Thoresen._Alle_fra_Sogne_menighet_med_unntak_av_Gunnar_Tragde_fra_Voie_kirke..jpg

Ingrid Thoresen, Christian Førland, Gunnar Trægde, Ole Petter Sløgedal, Asbjørn Gabrielsen og Astri Thoresen. Alle fra Søgne menighet med unntak av Gunnar Trægde fra Voie kirke.

Bedre lyttere

I tillegg til foredrag fra Berit Okkenhaug, som er tidligere instituttprest ved Institutt for Sjelesorg, fikk deltakerne undervisning fra to ansatte ved NLA Høgskolen; Arne Tord Sveinall fra campus Gimlekollen og May Bente Matre fra campus Sandviken i Bergen.

- Alle trenger noen å samtale med, og alle trenger mer kunnskap i møte med andre. At 130 personer deltar viser at mange er engasjert i hvordan andre har det, sier Okkenhaug.

Utfordringen om å bli en bedre lytter og veileder var tydelig betont under fagdagen.

- De fleste varige forandringer hos mennesker er styrt innenfra. Vi bør stille spørsmål på en måte som leder folk til å innse ting selv, istedenfor å bli fortalt svarene, utfordret Arne Tord Sveinall i sitt foredrag.

Foredragsholderne_Berit_Okkenhaug_Arne_Tord_Sveinall_og_May_Bente_Matre.jpg

Foredragsholderne Berit Okkenhaug, Arne Tord Sveinall og May Bente Matre.

Godt samarbeid

Fagdagen er den andre på åtte måneder som arrangeres i samarbeid mellom NLA Mediehøgskolen Gimlekollen og Agder og Telemark bispedømme. I oktober var 90 deltakere samlet om temaet "Hvorfor akkurat Jesus", som også var tittelen på trosopplæringsprosjektet som lå bak fagdagen, der en undersøkelse blant trosopplærere på Agder viste stort behov for apologetikk.

- Men undersøkelsen viste også stort behov for kompetanse i sjelesorg, så i det folk forlot auditoriet etter den vellykkede fagdagen om apologetikk, bestemte vi tema for ny fagdag innen sommeren, sier Maren Hegland Ingvaldsen, som er undervisningsrådgiver i bispedømmet.  

- Det er et taust rop om hjelp blant mange unge i dag. Dette "Se meg!" er ikke så hørbart, men likevel tydelig. Vi trenger kompetanse i møte med dette, sier Margunn Serigstad Dahle.

Arrangorene_Maren_Hegland_Ingvaldsen_og_Margunn_Serigstad_Dahle.jpg

Arrangørene Maren Hegland Ingvaldsen og Margunn Serigstad Dahle.

Som leder for studiet Kommunikasjon og livssyn opplever hun det både naturlig og viktig å invitere ledere i menigheter og kristne organisasjoner til fagdager på høgskolen.

- Både vår undervisning og det vi gjør av forskning og utviklingsarbeid skal være praksisnært. Derfor ligger det i sakens natur at vi har god kontakt med de som er ute i feltet, sier Serigstad Dahle.

Samarbeidet med Gimlekollen høster mye skryt fra bispedømmet.

- Vi er veldig fornøyd både med samarbeidet og med selve fagdagen. Mitt inntrykk er at alle deltakerne får noe ut av dette, uavhengig av forkunnskaper. Foredragsholderne har gitt verdifull ballast til å bli en bedre lytter, samtalepartner og veileder i møte med de unge, sier Hegland Ingvaldsen.

Frikirkelige deltakere

Blant deltakerne var også frikirkelige menigheter godt representert. Øvrebø frikirke stilte med hele syv deltakere.

- Vi ser at mange ungdom sliter psykisk på grunn av de store kravene til prestasjon som er i dag. Derfor er dette temaet veldig viktig. Vi håper det vi lærer i dag kan bli et godt verktøy til å hjelpe ungdom, sier Charlotte Engamo, som har ansvar for bønnetjenesten i ungdomsarbeidet.

Ovrebo_Frikirke_var_godt_representert.jpgØvrebø Frikirke var godt representert

Fagdagen er også forløperen til et nytt enkeltemne ved NLA Mediehøgskolen Gimlekollen: Kristent ungdomsarbeid i sjelesørgerisk perspektiv, som starter i november. Se video som aktualiserer emnet her.

Av Marie Furhovden - Publisert 10.06.2016. Oppdatert 13.06.2016

4 siste nyheter:
Trenger du noen å snakke med?
Den nye studentpresten ved NLA Høgskolen i Bergen er opptatt ...
En livsnær kirke - hvordan våge å være nær livet
Meld deg på seminaret som NLA Høgskolen og Sjømannskirken a...
Humans not for sale! Listening to, learning from and living in solidarity with the people on the margins of society
Åpent seminar med Chandran Paul Martin i Sandviken mandag 13....
Beslutningsvegring - et ledelsesproblem
Professor Paul Otto Brunstad har gitt ut boken "Beslutningsveg...