Økt økonomisk støtte til NLA

For NLA Høgskolen er det gledelige tall i statsbudsjettet som ble presentert i dag, selv om det fortsatt håpes på støtte til flere studieplasser ved lærerutdanningen i Oslo.

Saldert budsjett i 2017-kroner var 158,282 millioner til NLA Høgskolen, og i statsbudsjettet som ble lagt fram i dag foreslås en økning på i overkant av 10 millioner i 2017. Økningen skyldes blant annet at NLA Høgskolen har økt studiepoengproduksjonen med ca. 7 prosent fra 2014 til 2015. Studenttallet har også økt, ca. 8 prosent fra 2015 til 2016

Erik_Waaler_-_7.jpg- Studenttall og studiepoengproduksjon vil fortsette å øke, blant annet som følge av den nye lærerutdanningen i Oslo, som til nå har blitt tildelt 30 studieplasser. 

- Det er viktig for oss at vi får på plass de 70 studieplassene vi mangler til den nye lærerutdanningen i Oslo, sier rektor Erik Waaler.

Selv om Waaler hadde håpet på enda mer støtte, så er totalen svært positiv for NLA.

- Dette gir oss et noe større handlingsrom enn vi har hatt de to siste årene. Vi har vært i en veldig presset økonomisk situasjon, og det er godt at det ser ut til å bedre seg, sier han.

Waaler vil framover ha møter med flere av partiene på Stortinget og håper at forhandlinger vil føre til at det blir større tilskudd til lærerutdanningen i Oslo når det endelige statsbudsjettet er klart.

Av Siril Aartun - Publisert 06.10.2016. Oppdatert 10.10.2016

4 siste nyheter:
Trenger du noen å snakke med?
Den nye studentpresten ved NLA Høgskolen i Bergen er opptatt ...
En livsnær kirke - hvordan våge å være nær livet
Meld deg på seminaret som NLA Høgskolen og Sjømannskirken a...
Humans not for sale! Listening to, learning from and living in solidarity with the people on the margins of society
Åpent seminar med Chandran Paul Martin i Sandviken mandag 13....
Beslutningsvegring - et ledelsesproblem
Professor Paul Otto Brunstad har gitt ut boken "Beslutningsveg...