Lyst til å studere i Bolivia til våren?

Har du lyst til å studere Interkulturelle problemstillinger under fjerne himmelstrøk? Har du lyst til på kombinere teori og praksis? Da er IKF 208 noe for deg!

NLA Høgskolen tilbyr et eget emne på 30 studiepoeng med tre måneders opphold i Bolivia: IKF208 Interkulturelt prosjektarbeid i Bolivia - utvikling og bistandsarbeid, religion, diakoni og etikk. Opptakskravet er årsstudium i IKF eller IK, eller annen relevant bakgrunn.

Emnet har en flerfaglig forankring i sosialantropologi og religionsvitenskap og utgjør et fordypningsstudium med studieopphold i Bolivia. Emnet skal gi studentene oversikt over generell bistandsteori og innsikt i lokale eksempler på bistand.

  • Hva er målene for og hvordan fungerer bistandsarbeidet i dag i lys av regionale eksempler?
  • Hva er de verdimessige forutsetningene i sentrale begreper for bistandsarbeid som for eksempel utvikling, modernisering og demokratisering?
  • Hvordan er bistandsprosjekt tilpasset lokale økonomiske forhold og hvordan oppnå en bærekraftig utvikling?
  • Hvordan er forholdet mellom politikk og diakoni, grasrotarbeid, humanitær innsats og diakoni?
  • Hvem setter målene for kirkenes engasjement, de lokale kirkene eller vestlige kirker og bistandsorganisasjoner?

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger, feltarbeid og selvstudier. Opplegget blir koordinert med NLAs samarbeidspartnere i Bolivia. Undervisningen foregår ved den økumeniske teologiske høgskolen ISEAT i La Paz. Forelesningene er på engelsk eller enkel spansk, med unntak av en introforelesning i desember ved Line A Ytrehus.

Seks ukers spanskkurs er obligatorisk for studenter som ikke har gode spanskkunnskaper fra før. Alle studenter anbefales imidlertid å ta spanskkurs i Bolivia i 4 uker i forkant av undervisningen. Det gir svært gode betingelser fra Lånekassen. Du kan bo i Misjonsalliansens gjestehus. Du må selv dekke utgiftene, men du kan søke Statens Lånekasse om støtte til reise, spanskundervisning og undervisningen på ISEAT (300USD).

Arbeidsmåte:

Det forutsettes at studentene har tilegnet seg grunnleggende kunnskap om kvalitativ metode og forskningsetikk. Studentene vil i samarbeid med faglærere designe sitt prosjektarbeid. Observasjon av og deltaking i bistandsarbeid vil her være et viktig utgangspunkt. Faglærer skal godkjenne tittelen på oppgaven.

 Praksis

Ca. 3 måneders studieopphold med feltarbeid i La Paz eller omegn, gjerne i tilknytning til Misjonsalliansens engasjement i Bolivia.

Se studieplan her

For mer informasjon kontakt emneansvarlig Line Alice Ytrehus lay@nla.no

Av Sissel Myklebust Mæland - Publisert 07.11.2016. Oppdatert 11.11.2016

4 siste nyheter:
Trenger du noen å snakke med?
Den nye studentpresten ved NLA Høgskolen i Bergen er opptatt ...
En livsnær kirke - hvordan våge å være nær livet
Meld deg på seminaret som NLA Høgskolen og Sjømannskirken a...
Humans not for sale! Listening to, learning from and living in solidarity with the people on the margins of society
Åpent seminar med Chandran Paul Martin i Sandviken mandag 13....
Beslutningsvegring - et ledelsesproblem
Professor Paul Otto Brunstad har gitt ut boken "Beslutningsveg...