Antologi om interkulturell pedagogikk

Frédérique Brossard Børhaug er, sammen med Ingrid Helleve ved UiB, redaktør for en ny bok om interkulturell pedagogikk.

Antologien har tittelen "Interkulturell pedagogikk som motkraft i en monokulturell praksis", og hovedbudskapet er at interkulturell pedagogikk må være en motkraft til en monokulturell praksis i skole og i barnehage. NLAs Frédérique Brossard Børhaug og Ingrid Helleve ved UiB er redaktører.

I en fragmentert flerkulturell verden har pedagogikk en spesiell oppgave. Pedagogikk kan bidra til at mennesker ser hva som er meningsfullt i livet, og hvordan de kan delta konstruktivt i fellesskapet.

Intensjonen er å bidra til å endre udemokratiske praksiser som assimilering, segregering og radikalisering. Gjennom teoretiske perspektiver og praktiske eksempler søker denne antologien å drøfte verdier som er grunnleggende i all pedagogisk virksomhet: likeverd, subjektivering, intersubjektivitet, dialog og inkludering. Interkulturell pedagogikk kan derfor bidra til å sette et kritisk søkelys på menneskets eksistensmuligheter og til å hjelpe barn og unge til å se seg selv som unike mennesker som kan bidra til konstruktive forandringer i verden.

Det er mulig å lese mer om boken og kjøpe den på Fagbokforlagets nettsider.

Av Monica Linn Fürstenberg - Publisert 18.08.2016. Oppdatert 17.10.2016

4 siste nyheter:
Trenger du noen å snakke med?
Den nye studentpresten ved NLA Høgskolen i Bergen er opptatt ...
En livsnær kirke - hvordan våge å være nær livet
Meld deg på seminaret som NLA Høgskolen og Sjømannskirken a...
Humans not for sale! Listening to, learning from and living in solidarity with the people on the margins of society
Åpent seminar med Chandran Paul Martin i Sandviken mandag 13....
Beslutningsvegring - et ledelsesproblem
Professor Paul Otto Brunstad har gitt ut boken "Beslutningsveg...