Lønnet oppdrag for studenter

NLA Høgskolen trenger formidlingsglade studenter til skoleturneer og utdanningsmesser. Vi søker studenter som har lyst til å informere om høgskolens studietilbud og hjelpe til i arbeidet med rekruttering av nye studenter, vinteren 2017.

NLA Høgskolen har tre ulike oppdrag for dyktige og pålitelige medarbeidere:

 1. Ukesoppdrag: Skolebesøk på kristne videregående, bibelskoler og folkehøgskoler i hele landet.
 2. 1-2 ukers oppdrag: Skolebesøk på offentlige videregående skoler i Hordaland (kun for NLA-studenter i Bergen). NB! Søknadsfrist 3. november
 3. 2-3 dagers oppdrag: Utdanningsmesse i Lillestrøm og Kristiansand

Studenter ved alle studiestedene kan søke oppdragene 1 og 3. Søknadsfrist for disse oppdragene er 6. november.

For alle oppdragene må du må ha god evne til å formidle informasjon om høgskolens samlede studietilbud til elever i den videregående skolen. Det er også en forutsetning at du er komfortabel med å snakke foran store forsamlinger.

1. Skolebesøksturne
til kristne skoler

NLA Høgskolen organiserer sammen med Menighetsfakultetet (MF) en egen skoleturne til kristne videregående skoler, bibelskoler og folkehøgskoler i Sør-Norge i uke 2 til 7. Enkelte uker har vi to team på tur. Totalt legger vi opp til syv ukesoppdrag.

Vi har reiseruter som dekker Nord-Vestlandet, Sør-Vestlandet, Sørlandet, Sør-Østlandet, Østlandet og Trøndelag. Reiserutene blir lagt slik at en når innom flest mulig av skolene i området, på en best mulig måte. Det er ønskelig å ha studenter fra ulike studiesteder på ukesoppdragene. På noen av rutene bruker vi leiebil, mens på andre må vi benytte kollektive alternativ. Reiseruten med overnattinger og alle avtaler med skolene vil være lagt i forkant, men du må kunne være fleksibel i forhold til endringer om noe i planen skjærer seg. Man slipper til med ulike former for informasjon på de ulike skolene, og kreativitet og fleksibilitet er derfor etterspurte egenskaper.

Arbeidsoppgaver

 • Formidle studieinformasjon og informasjon om å være NLA-student gjennom presentasjon, samtaler, stand og lignende.
 • Veilede ved bruk av nettsider og brosjyrer
 • Svare på spørsmål
 • Rigge og betjene informasjonsstand
 • Holde andakt / ord for dagen el.l. (minimum én student pr team)
 • Kjøre bil (minimum én pr team)

 

Vi tilbyr: Honorar kr 6500,- pr uke. Kost og losji på reisen dekkes av NLA. Kr 150,- pr time i opplæring.

Søknad med CV sendes til Karianne Hatlevik, karianne.hatlevik@nla.no innen 6. november.

Har du spørsmål om oppdraget, ta kontakt med Karianne Hatlevik, karianne.hatlevik@nla.no, 90 17 85 81, eller Sissel Mæland sm@nla.no, 55 54 07 64.

 

2. Skoleorienteringsturne gjennom Utdanning i Bergen

NLA Høgskolen samarbeider med de andre utdanningsinstitusjonene i Bergen om skoleorienteringsdager for alle videregående skoler i Hordaland. Studenter fra universiteter og høgskoler jobber sammen i et team, ledet av en student.

Vår representant vil også stå for å presentere informasjon fra VID Bergen (tidligere Haraldsplass diakonale høgskole og Høgskolen Betanien) i tillegg til NLA Høgskolen. Du får opplæring i forkant.

Studieorienteringsturneen omfatter Hordaland og foregår i januar og februar.  Du må være i Bergen for opplæring i desember og klar for oppdrag i første uke i 2016. Noen uker innebærer full arbeidstid, mens andre innebærer ca halv dags daglig arbeid.

Arbeidsoppgaver

 • Formidle studieinformasjon, bl.a. holde foredrag foran elever i videregående skole
 • Veilede ved bruk av nettsider og brosjyrer
 • Svare på spørsmål
 • Rigge og betjene informasjonsstand

 

Vi tilbyr: Lønn ltr. 26 i følgje Statens lønnsregulativ. Det blir gitt lønn under opplæring. Ved reise dekkes kost og losji.

Søknad med CV sendes i et samlet pdf-dokument til student.studieorientering@adm.uib.no 

For dette engasjementet vil det bli gjennomført intervju av aktuelle søkere.

For spørsmål om dette oppdraget, ta kontakt med Michelle Ingrid Greene i Utdanning i Bergen Michelle.Greene@adm.uib.no 55 58 90 37 eller kommunikasjonsleder ved NLA Høgskolen, Sissel Mæland sissel.maeland@nla.no 55 54 07 64

Søknadsfrist: 3.november

 

3. Messer

NLA Høgskolen deltar med stands på utdanningsmessene i Lillestrøm og Kristiansand. Det er ønskelig med studenter fra Staffeldtsgate på Lillestrøm og fra Gimlekollen i Kristiansand, men studenter fra alle studiesteder kan søke.

Arbeidsoppgaver

 • Formidle studieinformasjon fra alle studiestedene til NLA Høgskolen
 • Veilede ved bruk av nettsider og brosjyrer
 • Svare på spørsmål
 • Rigge og betjene informasjonsstand

 

Vi tilbyr: Lønn ltr. 26 i følgje Statens lønnsregulativ. Det blir gitt lønn under opplæring. Ved reise dekkes kost og losji etter regning.

Søknad med CV sendes til Sissel Mæland sm@nla.no innen 6. november

Spørsmål om oppdraget stilles til Sissel Mæland, 55 54 07 64

 

For alle oppdragene

Dersom du ønsker det, er det mulig å få flere av de ulike oppdragene. For dem som har obligatorisk undervisning, blir det gitt inntil ti prosent fritak for deltakelse på disse oppdragene.

Du bør ha god evne til å formidle informasjon om NLA Høgskolen sitt studietilbud, og vil få opplæring og evaluering av din kunnskap før du blir sendt ut på oppdrag. Derfor må du også ha kapasitet til å delta på den opplæringa vi legger opp til.

Kvalifikasjoner

 • Student ved NLA Høgskolen
 • God formidlingsevne både muntlig og skriftlig
 • Relevant erfaring fra formidlingsarbeid er en fordel
 • Det er ønskelig med god kjennskap til høyere utdanning 
 • Det er et fortrinn om du har hatt førerkort klasse B i over ett år (gjelder oppdrag 1 og 2)
 • Det er en fordel om du kan holde andakt / ord for dagen (gjelder oppdrag 1)

Personlige egenskaper

 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner vil bli særlig vektlagt
 • Fleksibel, serviceinnstilt og løsningsorientert
 • Evne til å tilegne deg informasjon raskt
 • Initiativrik med evne til å håndtere uforutsette situasjoner
 • Stå-på-vilje

 

 

Av Sissel Myklebust Mæland - Publisert 26.10.2016. Oppdatert 28.10.2016

4 siste nyheter:
Trenger du noen å snakke med?
Den nye studentpresten ved NLA Høgskolen i Bergen er opptatt ...
En livsnær kirke - hvordan våge å være nær livet
Meld deg på seminaret som NLA Høgskolen og Sjømannskirken a...
Humans not for sale! Listening to, learning from and living in solidarity with the people on the margins of society
Åpent seminar med Chandran Paul Martin i Sandviken mandag 13....
Beslutningsvegring - et ledelsesproblem
Professor Paul Otto Brunstad har gitt ut boken "Beslutningsveg...