Opprykk til førstelektor

Peder Kvaale Solberg har den 1. september fått godkjent opprykk til førstelektor i teologi. Solberg har vært ansatt ved NLA Høgskolen siden høsten 2005, fra 2011 som høgskolelektor i kirkehistorie. Hans historisk-faglige forskningsarbeid har vært orientert mot den oldkirkelige historiske epoken.

Sentralt i arbeidet er to teologer, Gregor av Nazianz og Basilius av Cesarea, som på 300-tallet fikk stor betydning i avklaringene rundt kirkens treenighetsbekjennelse. For disse teologene er kristologien (læren om Jesus) en nøkkel, ikke bare til forståelsen av Gud, men også av hele den skapte virkeligheten. Slik forsøker de også å vise at mennesket gjennom relasjonen til Jesus Kristus «kommer til seg selv», når det i han gjenfinner sin lengsel etter det skjønne, det sanne og det gode.

Ved siden av sitt kirkehistoriske arbeid har Solberg, både ved NLA Høgskolen og i andre sammenhenger, arbeidet faglig-teologisk med ulike kirkelige tradisjoner og økumeniske strømninger i moderne tid. Med utgangspunktet i cand. theol.-grad fra Menighetsfakultetet i 2002, har han utforsket emner som kristendommens jødiske røtter, kanonprosess, teologisk hermeneutikk og antropologi, kristologi, liturgihistorie, og kristen spiritualitet og åndelig veiledning. Ikke minst har han fordypet seg i østlig ortodoks teologi, spesielt under sitt ettårige forskningsopphold med Fulbright-stipend ved st. Vladimir’s Orthodox Theological Seminary i New York 2007-2008.

Gjennom integrering av historisk-faglige og systematisk-teologiske perspektiver i ulike arbeider og prosjekter, har hans kompetanse utviklet seg i retning av fagfeltet økumenisk teologi, som er et viktig temaområde i kompetansen komiteen har vurdert. Dette teologiske fagfeltet har fått en stadig voksende betydning i teologiske studier, som det også er kompetansebehov for ved konfesjonelt forankrede institusjoner som NLA Høgskolen. Utdanningene i kristendomsfag/teologi, religion og KRLE sikter å gi en bred religionsfaglig forståelse i møte med den mangfoldige økumeniske og livssynspluralistiske virkeligheten studentene vil forholde seg til – og som deres egen bakgrunn speiles av.

Solberg er opptatt av teologiens forankring både i den akademiske og kirkelige tradisjonen. Flere av hans arbeider utfordrer teologiens selvforståelse, i spenningsfeltet mellom akademi, kirke og kristen praksis. Teologien har en krevende funksjon i dette spenningsfeltet, og utøver sitt arbeid fruktbart i samme grad som den forholder seg grundig, redelig og etterrettelig til akademiske arbeidsredskaper, i kritisk tjenende respekt for de kirkelige tradisjonenes integritet, og i tett og nær kontakt med aktiv trospraksis, der det faktiske troslivets dynamikk leves ut og stadig fornyes.

Av Jill Anette Opsahl - Publisert 07.11.2016. Oppdatert 07.11.2016

4 siste nyheter:
Trenger du noen å snakke med?
Den nye studentpresten ved NLA Høgskolen i Bergen er opptatt ...
En livsnær kirke - hvordan våge å være nær livet
Meld deg på seminaret som NLA Høgskolen og Sjømannskirken a...
Humans not for sale! Listening to, learning from and living in solidarity with the people on the margins of society
Åpent seminar med Chandran Paul Martin i Sandviken mandag 13....
Beslutningsvegring - et ledelsesproblem
Professor Paul Otto Brunstad har gitt ut boken "Beslutningsveg...