Nytt nettstudium i interkulturell kommunikasjon

I samarbeid med Studiesenteret.no tilbyr NLA Høgskolen årsstudium i interkulturell kommunikasjon som deltidsstudium via nett. NLA Høgskolen står for studiets innhold mens Studiesenteret legger til rette slik at du kan møte medstudenter på deres 41 studiesentre.

Interkulturell kommunikasjon blir stadig viktigere i en globalisert verden. Årsstudiet i interkulturell kommunikasjon gir teoretisk tyngde og praktisk erfaring innen dette feltet. Årsstudiet i interkulturell kommunikasjon er tverrfaglig. Studiet henter viktige innsikter særlig fra fagfeltene sosialantropologi og kommunikasjonsteori, men også fra utviklingsstudier, filosofi, historie og religionsvitenskap og samfunnskunnskap. Disse fagkombinasjonene bidrar til å skape et helhetlig blikk på mennesker, samfunn og samhandling. Gjennom et teoretisk studium og praktisk kommunikasjon får du grunnleggende innsikt i egen og andres kulturelle virkelighet og oppøver ferdigheter til å fungere i en flerkulturell sammenheng.

Det nettbaserte årsstudiet er delt opp i 5 moduler/emner som bygger på hverandre i en naturlig progresjon. Enkelte emner kan tas som frittstående delemne.

 • Interkulturell kommunikasjon: Grunnleggende teori - 15 sp (V17)
  (kan tas som frittstående delemne)
 • Prosjekt eller studieopphold  - 15 sp (H17)
  (kan tas som delemne, dersom du har tatt første delemne)
 • Det flerkulturelle Norge - 10 sp (V18)
  (kan tas som frittstående delemne)
 • Etnografisk prosjekt - 10 sp (V18)
 • Interkulturell kommunikasjon: Teoretiske perspektiver - 10 sp (H18)

Les mer om studiet   Les mer om studiesenteret.no

Opptakskrav: Generell studiekompetanse

Det vil være ukentlige seminarer på lokale studiesenter. Finn det studiesenteret som ligger nærmest deg.

Søk opptak innen 31. desember 2016

Pris for hele årsstudiet er 14 000,- kroner. Hvis du bare vil ta enkelte av emnene koster de kr 6000,- for 15 studiepoengsenhetene og kr 4000,- for 10 studiepoengsenhetene.

Av Sissel Myklebust Mæland - Publisert 11.11.2016. Oppdatert 29.11.2016

4 siste nyheter:
Trenger du noen å snakke med?
Den nye studentpresten ved NLA Høgskolen i Bergen er opptatt ...
En livsnær kirke - hvordan våge å være nær livet
Meld deg på seminaret som NLA Høgskolen og Sjømannskirken a...
Humans not for sale! Listening to, learning from and living in solidarity with the people on the margins of society
Åpent seminar med Chandran Paul Martin i Sandviken mandag 13....
Beslutningsvegring - et ledelsesproblem
Professor Paul Otto Brunstad har gitt ut boken "Beslutningsveg...