Utmerkelse til Andreas Lorange

Andreas Lorange er nylig tildelt utmerkelsen "Best Paper Award" av det nordiske tidsskriftet NOMAD.

Andreas_Lorange-1.jpgI forbindelse med konferansen NORMA 17 som ble arrangert i Stockholm i månedsskiftet mai-juni, for øvrig med stor norsk deltakelse, delte NOMAD ut sin Best Paper Award. Denne utmerkelsen deles ut på hver NORMA-konferanse til én artikkel publisert i de tre foregående år, altså denne gangen for årene 2014, 2015 og 2016.

Artikkelen som fikk utmerkelsen i år er skrevet av Andreas Lorange ved NLA Høgskolen og Reinert Rinvold ved Høgskolen Innlandet. Den har tittelen Students’ strategies of expanding fractions to a common denominator – a semiotic perspective, og den ble publisert i NOMAD Vol. 19, No. 2, juni 2014. Alle som er interessert i å lese den kan finne den på NOMADs nettside, http://ncm.gu.se/nomad
(De som ikke har abonnement, privat eller gjennom sin institusjon, kan finne alle NOMADs artikler bortsett fra de siste to årganger fritt tilgjengelig under Open Access på denne nettsida, og den aktuelle artikkelen er nå “frigitt” siden den ble utgitt for tre år siden).

Kåringen av den beste artikkelen foregår ved at redaktørene nominerer 5-6 artikler fra den aktuelle perioden som de mener utmerker seg. Disse blir så gitt til Editorial Board som leser dem og rangerer dem. Denne rangeringen ender så opp med en vinner, og i år ble det altså en norsk artikkel. Premien er livslangt abonnement på NOMAD til forfatterne. 

 

Av Steinar M. Heggen - Publisert 28.06.2017. Oppdatert 29.06.2017

4 siste nyheter:
Trenger du noen å snakke med?
Den nye studentpresten ved NLA Høgskolen i Bergen er opptatt ...
En livsnær kirke - hvordan våge å være nær livet
Meld deg på seminaret som NLA Høgskolen og Sjømannskirken a...
Humans not for sale! Listening to, learning from and living in solidarity with the people on the margins of society
Åpent seminar med Chandran Paul Martin i Sandviken mandag 13....
Beslutningsvegring - et ledelsesproblem
Professor Paul Otto Brunstad har gitt ut boken "Beslutningsveg...