Kristen tro er blitt eksotisk og spennende

Når tro blir en privatsak, blir trosutøvelse eksotisk.

Bard_Norheim_web.JPG- Stillhet og bønn i kirken oppleves rett og slett som noe eksotisk, sier Bård Hallesby Norheim

Kristendommen definerer ikke lenger det norske samfunnet. Mange kjenner en sorg over at Norge er blitt et sekulært samfunn. Men dette innebærer også muligheter. Nå har vi misjonsmarken like utenfor stuedøra, og budskapet er nytt og spennende.

- Tidligere ble konfirmasjonsundervisningen ofte forstått som en kjedelig forlengelse av kristendomsfaget på skolen. Nå får de oppleve og erfare noe nytt, interessant og for dem eksotisk. Det gir muligheter for konfirmantlæringen, men også for øvrig trosopplæring i Norge, sier Bård Eirik Hallesby Norheim.

Han er førsteamanuensis i praktisk teologi ved NLA Høgskolen og har forsket på ungdommers møte med kristen tro gjennom konfirmasjon og ungdomsarbeid. Til daglig underviser han i teologi og praktisk teologi og ledelse ved NLA Bergen

15 aktuelle studieløp for deg som vil jobbe med ungdom og tro


Sanse, erfare, oppleve

Mange ungdommer i dag kjenner ingen aktive kristne.

- På skolen har de lært om hvordan muslimer, buddhister og hinduer utøver sin tro, men ofte opplever de det mer uklart hvordan den kristne troen kommer til uttrykk, sier Hallesby Norheim.

Han forteller at ungdom som likevel velger kristen konfirmasjon derfor ofte stiller med åpne sinn og er nysgjerrige.

– De lærer gjennom handling. Det er ikke lenger bare den konkrete bibelkunnskapen som står i sentrum og skaper tro, men erfaringen og opplevelsen

Studentblogg: Møtte Jesus, ble menighet og ledelse-student   

 

Uvant med stillhet

Vi eksponeres kontinuerlig for budskap i lyd, tekst og bilder. Ungdom har ofte høy bruk av digitale, sosiale medier, og er påkoblet omverden til enhver tid. 

- Møtet med stillhet og bønn i kirken oppleves rett og slett som noe eksotisk, som noe helt nytt for dem. Konfirmanter forteller at det ofte er det stille og stemningsfulle som gjør inntrykk i møtet med kristen tro.

Kommunikasjon, livssyn og medier i ett studium

NLA tilbyr utdanninger, videreutdanninger og kurs som utruster deg til å formidle den kristne troen på en troverdig måte i dagens samfunn.  Gjennom våre utdanninger får du kompetanse til å legge til rette for at barn, unge og voksne kan få førstehånds kjennskap til troen.


Av Paul André Sommerfeldt - Publisert 20.10.2015. Oppdatert 29.06.2017

4 siste nyheter:
Trenger du noen å snakke med?
Den nye studentpresten ved NLA Høgskolen i Bergen er opptatt ...
En livsnær kirke - hvordan våge å være nær livet
Meld deg på seminaret som NLA Høgskolen og Sjømannskirken a...
Humans not for sale! Listening to, learning from and living in solidarity with the people on the margins of society
Åpent seminar med Chandran Paul Martin i Sandviken mandag 13....
Beslutningsvegring - et ledelsesproblem
Professor Paul Otto Brunstad har gitt ut boken "Beslutningsveg...