KonfirmantOnline relanseres 18.juni

Damaris Norge, som drives av NLA Mediehøgskolen Gimlekollen, Laget og Familie og Medier, relanserer i dag 18. juni det nye KonfirmantOnline med nettspillet ReliQuiz Konfirmant integrert.

konfirmantonline.jpg

- Jeg er veldig begeistret for muligheten nye KonfirmantOnline gir til å utruste ungdomsledere med praktiske verktøy og inspirasjon til et fremtidsrettet og viktig arbeid, sier prosjektmedarbeider Linda Torkelsen i Damaris Norge.

Torkelsen er opptatt av at både frivillige og ansatte, ferske og mer erfarne ledere skal ha nytte og glede av nye KonfirmantOnline. Samtidig kan også konfirmantene selv finne artikler og stoff som er rettet direkte til dem, i tillegg til spillet ReliQuizKonfirmant.

Trosopplæringsprosjekt fra 2007.  
Mange konfirmantlærere kjenner trosopplæringsprosjektet KonfirmantOnline.no, som ble lansert i 2007. Den gangen var nettsiden en abonnementsside for konfirmantlærere og andre som formidler kristen tro til ungdom.

Fra 2014 er ressursene gratis tilgjengelig, og takket være nye trosopplæringsmidler fremstår nå nettsiden i helt ny drakt - med det pedagogiske spillet ReliQuizKonfirmant integrert.

ReliQuizKonfirmant   
I tillegg til webspill, kan kunnskapsspillet lastes ned som egen app for iPhone/ iPad/ android. Mens de fleste nettressursene er tiltenkt lederen, er dette engasjerende, interaktive spillet utviklet for de unge. Malen i www.kunnskapsspill.no ligger til grunn, og innholdet i spillet er knyttet til planen for konfirmasjonsundervisningen.

Bibel og populærkultur - med konfirmanten i fokus.    
På KonfirmantOnline møtes Bibel og populærkultur – i en form og et format som de unge kjenner seg hjemme i. Nettopp koblingen mellom fortellingene i de unges mediehverdag og Bibelens store fortelling preger de mange ressursene for lederen.

- Vi vil gjerne vise at kristen tro er like aktuell og relevant for unge i dag som den alltid har vært, og at Bibelen svarer på viktige spørsmål og utfordringer som vi møter i hverdagen, sier team- og produksjonsleder i Damaris Norge, Margunn Serigstad Dahle. Hun viser til uttrykket ”dobbel lytting”, som ofte ble brukt av den britiske teologen John Stott. Han oppfordret til å lytte både til Bibelen og til hva «folk flest» tenker og er opptatt av, for så å bygge en bro mellom de to.

- Det er ingen tvil om at populærkulturen har mye å si for våre holdninger, verdier og livssyn i dag. Vi trenger alle hjelp til å lytte mer bevisst til hva som formidles, og til å oppdage hva som kan bekreftes ut fra kristen tro – og hva som må utfordres. Men ikke minst er dette vesentlig å formidle til de unge, avslutter Dahle.

Knyttet til plan for konfirmasjonsundervisning.                                                                               

KonfirmantOnline er knyttet til Den norske kirkes plan for konfirmantundervisning, og er i samsvar med den delt inn i hovedområdene: Gud, Verden, Kirken og Bibelen. Innen hvert av disse finnes fullstendige undervisningsopplegg og dessuten ulike bibelressurser, samtaleopplegg, forslag til aktuelle filmer, tv-serier etc., samt selvsagt tips til aktiviteter.

For mer informasjon: se www.KonfirmantOnline.noog kontakt redaktør Linda Torkelsen (linda.torkelsen@damaris.no / mobil 41 23 58 47) eller team- og produksjonsleder Margunn Serigstad Dahle (margunn.dahle@nla.no  / mobil 98 20 96 06

Av Siril Aartun - Publisert 18.06.2015. Oppdatert 18.06.2015

4 siste nyheter:
- Jeg føler meg som en underdog
Malin Joneid Ellefsen har ikke seilet lett gjennom rundene i T...
- Å synge på TV er en ære
Mirjam Johanne Omdal (26) hadde egentlig ikke noe ønske om de...
Konkurrerer om tittelen ”Norges beste stemme”
Tidligere NLA-student Olaves Fiskum har gjennom det populære ...
Slik åpnet Gimlekollen verden for Håvard
Studieturen med Gimlekollen for snart ni år siden ble starten...