Fagbok om grunnlagstenkning innenfor pedagogikk

Antologien Eksistens og pedagogikk, utgitt på Universitetsforlaget i mai har mange bidrag fra ansatte ved NLA Høgskolen. NLA-professorene Paul Otto Brunstad og Solveig Magnus Reindal er redaktører sammen med professor Herner Sæverot fra Høgskolen i Bergen.

Universitetsforlaget skriver i sin omtale: «Forfatterne inviterer til en samtale om hva pedagogikkens oppgave er, gjennom å fornye og løfte fram glemte sammenhenger innenfor det de mener er pedagogikkens sentrale oppgave.

Utgangspunktet for samtalen er en nærlesing av pedagogikk i møte med menneskelivets eksistensielle, faglige og hverdagslige utfordringer og behov. Forfatterne ønsker å tilføre samtalen om pedagogikk et annet språk enn det som dominerer i dag, hvor barnehage og skole omtales som arenaer (kampplasser), elever omtales som framtidens ressurs, kunnskap omtales som framtidens olje, og de pedagogiske målene omtales som læringsutbytte. I boken er forfatterne kritiske til en pedagogikk som har blitt en «lydig» tjener for utviklingen av kunnskapssektoren.

Boken er skrevet for kurs og emner som vektlegger grunnlagstenkning innenfor pedagogikk, på bachelornivå innenfor både barnehage- og grunnskolelærerutdanning.»

Bidrag fra ansatte ved NLA Høgskolen:

Kan pedagogisk credo-tenkning selvstendiggjøre personen og pedagogen? - førstelektor Jan Gilje.

Barn og konflikter i barnehagen – sett i lys av Gert Biestas perspektiv på demokrati og pedagogisk virksomhet. - førsteamanuensis Ruth Ingrid Skoglund.

Når periferien utfordrer sentrum - Interkulturell oppbygging som inkluderer minoritetsungdommer i skolen. - førsteamanuensis Frederique Bossard Børhaug.

Ansvar for eget ansvar. Å gi barnets eller den unges annerledeshet plass i mitt liv. -professor Tone Sævi

Nykommeren – fra teoretisk innøvelse til faglig utøvelse i lys av praktisk visdom. - professor Paul Otto Brunstad

Kunnskapens gode? En undersøkelse av kunnskapens gode i lys av Søren Kierkegaards forståelse av selvet. - professor Solveig Reindal

Utdanningsbegrepet – i dag, i går og i morgen. - førstelektor Stein M. Wivestad

Kva er «eksistens og pedagogikk»? Konkrete eksempel. - professor Jostein Sæther

Hva er en pedagogisk oppgave? Om å gjøre voksen eksistens mulig. -professor 2, Gert Biesta

Boken kan bestilles på Universitetsforlaget.no

Redaktørene Hernar Sævarot (HiB) (bilde fra Universitetsforlaget), Solveig Reindal og Paul Otto Brunstad

Av Sissel Myklebust Mæland - Publisert 24.06.2015. Oppdatert 24.06.2015

4 siste nyheter:
- Jeg føler meg som en underdog
Malin Joneid Ellefsen har ikke seilet lett gjennom rundene i T...
- Å synge på TV er en ære
Mirjam Johanne Omdal (26) hadde egentlig ikke noe ønske om de...
Konkurrerer om tittelen ”Norges beste stemme”
Tidligere NLA-student Olaves Fiskum har gjennom det populære ...
Slik åpnet Gimlekollen verden for Håvard
Studieturen med Gimlekollen for snart ni år siden ble starten...