Trives i jobben som miljøterapeut

- På pedagogikkstudiet lærte vi om diagnoser, som gjør at jeg nå kan bidra med å tilrettelegge, sier May-Linn Hopland (26). Hun har en bachelor i pedagogikk fra NLA og jobber i dag som miljøterapeut.

20150602-May-Linn_Hopland_-1.jpg

Hopland studerte pedagogikk ved NLA i Sandviken mellom 2009 og 2012. Mens hun studerte jobbet hun deltid på en avlastingsinstitusjon i Bergen hvor hun nå har fast jobb som miljøterapeut.

– Det at jeg jobbet under studietiden gjorde at jeg fikk et «navn» og gav meg nyttig erfaring til å knytte inn i studiet, sier Hopland som valgte pedagogikk-studiet fordi hun i utgangspunktet hadde stor interesse for spesialpedagogikk.

Tilrettelegger
I dag jobber hun blant annet med personer som har diagnosen autisme.

– At vi lærte en del om diagnoser gjør at jeg nå kan bidra der med tilrettelegging, sier Hopland som også tok flere masterfag i spesialpedagogikk som hun fikk innpasset i graden. Hun forteller at det finnes ulike måter å bli miljøterapeut og at tittelen ikke er knyttet opp til én bestemt utdanning.

– Jeg jobber sammen med sosionomer og barnevernspedagoger som har tatt forskjellige utdanninger. I starten fikk jeg et vikariat og etter hvert fast stilling, forteller Hopland.

Viktig med erfaring
Miljøterapeuten var godt fornøyd med pedagogikk-studiet på NLA, men mener samtidig det kunne vært mer profesjonsrettet.

– Jeg erfarte at må ha en deltidsjobb for å få arbeidserfaring siden studiet ikke har noe praksis. Spesielt med tanke på spesialpedagogikken er det en fordel å få prøve seg. Det er også lurt å vektlegge graden din.

– Man kunne godt lagt opp fagene slik at det blir mer rettet inn mot arbeidslivet, foreslår Hopland som også kan tenke seg å ta mer utdanning etter hvert. Hun sier at en del av de hun gikk sammen med på studiet har fått jobb, mens andre har tatt mastergrad for å kunne jobbe i PPT-tjenesten eller som audiopedagog.

– Det er nok generelt enklere å få jobb med en profesjonsrettet utdanning, men jeg var heldig som hadde en relevant deltidsjobb og var godt fornøyd med min grad. Siste året jobbet jeg 50 prosent ved siden av studiene. Det var jo litt travelt, men alt går, smiler Hopland.

Av Kristina Dorothea Drivdal - Publisert 06.07.2015. Oppdatert 23.07.2015

4 siste nyheter:
- Jeg føler meg som en underdog
Malin Joneid Ellefsen har ikke seilet lett gjennom rundene i T...
- Å synge på TV er en ære
Mirjam Johanne Omdal (26) hadde egentlig ikke noe ønske om de...
Konkurrerer om tittelen ”Norges beste stemme”
Tidligere NLA-student Olaves Fiskum har gjennom det populære ...
Slik åpnet Gimlekollen verden for Håvard
Studieturen med Gimlekollen for snart ni år siden ble starten...