Nepalprosjektet mellom to permer

"Fra entusiasme til profesjonalitet» er en prosjektrapport om NLA Høgskolens engasjement innen førskolelærerutdanning i Nepal. I 2008 ble det etablert en førskolelærerutdanning i Kathmandu i samarbeid med Early Childhood Education Centre og Kathmandu University.

av Berit Nøst Dale

Årene fra 2008 ble en spennende reise der NLA var med på et utviklingsarbeid i møte med disse utdanningsinstitusjonene i Nepal. Fra en nokså famlende start uten faste og forutsigbare rammer, men med stor entusiasme og pågangsmot, har det skjedd en utvikling mot klarere mål og profesjonalitet i samarbeidet mellom institusjonene. Alle parter er opptatt av at barn og unge får en adekvat opplæring fra barnsben av.

Vi har lært å samarbeide om dette felles målet ut fra nokså ulike forutsetninger og på tvers av geografi, språk og kultur.

Det startet som et prosjekt med en forholdsvis kort horisont, som vi så måtte få fortsette og videreutvikles. Nå er det intense samarbeidet faset ut, men vi har fått en intensjonsavtale med de samme partnerne med et sterkere fokus på forskning og utviklingsarbeid.

Boka kan bestilles på post@nla.no. Den koster 100 kroner.

Av Sissel Myklebust Mæland - Publisert 30.06.2015. Oppdatert 01.07.2015

4 siste nyheter:
Pest på Madagaskar
Det er pestepidemi på Madagaskar, men alle NLA-studentene som...
Siri (22) tar et semester i England
Siri Stensland er utvekslingsstudent i England og ser fram til...
- Jeg føler meg som en underdog
Malin Joneid Ellefsen har ikke seilet lett gjennom rundene i T...
- Å synge på TV er en ære
Mirjam Johanne Omdal (26) hadde egentlig ikke noe ønske om de...