Satte pris på tett oppfølging

Marit Angelskår (25) tok sin grunnskolelærerutdanning på NLA og er i dag faglærer i en 7. klasse ved Solås skole på Ålgård. Hun mener oppfølgingen av den enkelte student er noe som gjør lærerutdanningen på NLA unik.

Angelskar_1_of_1.jpg

Angelskår ble ferdig utdannet lærer våren 2014 og har siden hun ble uteksaminert jobbet ved Solås skole på Ålgård i Rogaland. Da hun skulle begynne på lærerutdanning, falt valget på NLA av flere grunner.

– Jeg hadde hørt veldig mye bra om NLA, at det var en liten høgskole hvor lærerne ville ha mer tid til meg som student. At det er en kristen skole var også et pluss, men ikke avgjørende, sier hun.

25-åringen trives godt i klasserommet og ser tilbake på studietida på NLA som en sosial tid.

– Det var knallkjekt, med et godt faglig miljø og mange gode venner. Det var veldig sosialt å gå på forelesning og å lese sammen til eksamen, sier Angelskår.

 

Konkret læring

Den tidligere NLA-studenten sier hun får god bruk i det daglige for det hun lærte gjennom utdanningen.

– På NLA hadde vi en del om konkret og praktisk læring som gav meg metoder jeg bruker i både RLE og matematikk når vi har om brøk og prosent, sier Angelskår. Hun mener at de små forholdene og den tette oppfølgingen på NLA setter utdanningen i en særstilling.

– Jeg fikk god veiledning både før og etter praksis og det at læreren nærmest blir en medvandrer er ganske unikt. Jeg husker en gang da jeg skulle ringe til skolen for å spørre om noe og hun jeg snakket med sa «Å, hei Marit, er det du?». Jeg ble helt paff, sier Angelskår og legger til at hun opplevde det som en stor kontrast å komme til NLA fra universitetet hvor hun hadde tatt noen fag før hun begynte på lærerutdanningen.

 

Relasjonsbygging

Fra 2017 vil lærerutdanningen gå over til å bli et femårig løp der alle må levere en masteroppgave. Angelskår er usikker på behovet for mastergrad som lærer og etterlyser heller mer kompetanse på relasjoner.

– Jeg tror kanskje ikke jeg hadde trengt master, men jeg skulle gjerne visst mer om hva jeg burde gjøre for å lede elevene inn på rett spor når noen av jentene går i klinsj eller noen gutter begynner å sloss. Jeg vil si at sosial kompetanse og det å vite hvordan man bygger og fornyer relasjoner nesten er det viktigste.

– I klasserommet møter man 25 helt forskjellige personer, sier læreren og føyer til at hun håper det nye masterløpet vil kunne åpne for å fordype seg i denne problematikken.

Gjennom utdanningen gjorde hun seg også mange nyttige erfaringer da hun var i praksis på både mellomtrinnet og i ungdomsskolen.

– Det var stress! Utrolig slitsomt fordi jeg trodde at alt måtte være perfekt til hver time hele tiden. Jeg lærte ekstremt mye av å se på andre studenter og hvordan de la opp undervisningen, men grudde meg til hver periode, innrømmer hun.

Angelskår har bare lovord å komme med om utdanningen til studenter som har søkt eller vurderer å søke på NLA sin grunnskolelærerutdanning.

– Det er en såpass liten høgskole at lærerne kan navnene på alle og har mer tid til å undervise den enkelte. Det er et høyt faglig nivå med gode lærere i de ulike fagene, sier Angelskår.

Av Kristina Dorothea Drivdal - Publisert 09.07.2015. Oppdatert 02.07.2015

4 siste nyheter:
- Jeg føler meg som en underdog
Malin Joneid Ellefsen har ikke seilet lett gjennom rundene i T...
- Å synge på TV er en ære
Mirjam Johanne Omdal (26) hadde egentlig ikke noe ønske om de...
Konkurrerer om tittelen ”Norges beste stemme”
Tidligere NLA-student Olaves Fiskum har gjennom det populære ...
Slik åpnet Gimlekollen verden for Håvard
Studieturen med Gimlekollen for snart ni år siden ble starten...