God økning for NLA Høgskolen

Nye tall fra Samordna Opptak viser en samlet økning på 34 prosent i antall tilbudte studieplasser på NLA Høgskolen.

knut_nilsen.jpg-    Alle avdelingene på våre fire campuser har økt i antall tilbudte studieplasser i årets hovedopptak. Det er vi selvfølgelig godt fornøyde med, sier Knut Nilsen,
studieadministrativ leder ved NLA Høgskolen.  
Totalt er det gitt 1157 tilbud i hovedopptaket. Et av programmene som har størst prosentvis økning er grunnskolelærerutdanningen 1.-7. klasse,
som har økt med hele 87 prosent. Også pedagogikkstudiene, både på bachelor- og masternivå, er populære.
-    Pedagogikk er en av bærebjelkene på NLA Høgskolen, og det er gledelig at vi per dags dato kan si at pedagogikkprogrammene er fulle, sier Nilsen.

Ventelister i Oslo
Økonomi- og administrasjonsavdelingen, også kjent som Hauge School of Management, har hatt stabilt høye søkertall siden oppstarten i 2013.
Denne høsten starter et nytt bachelorprogram i innovasjon- og ledelse, hvor det allerede er venteliste for å komme inn.  

Håpet på fortsatt oppgang
Kristendomsstudiene er viktige for NLA Høgskolen, som er en kristen høgskole. Det hadde vært ønskelig med enda flere søkere til disse programmene, ikke minst til praktisk teologi og ledelse.
-    Dette studiet har vært et nytt satsningsområde, der vi tar sikte på å danne morgendagens ledere i menigheter og organisasjoner. Vi hadde håpet på en fortsatt oppgang i forhold til fjoråret. Samtidig må det nevnes at det er relativt små endringer det er snakk om og at opptakstallene varierer noe fra år til år.

Positiv økning for journalistikkutdanningen
Tøffe tider for den norske journalistikkbransjen de siste årene har fått konsekvenser for søkningen til journalistikkutdanningene.
Det er derfor ekstra positivt for NLA Mediehøgskolen Gimlekollen at antallet søkere som er tilbudt studieplass på journalistikk- og mediefagene har økt med fem prosent.
-    Det er en spennende utdannelse med mye praksis og tett kontakt med bransjen. Det vil alltid være bruk for gode journalister, sier Nilsen.

De fleste studiene har fortsatt noe ledig kapasitet og det er mulig å søke på ledige studieplasser gjennom Samordna Opptak og lokalt opptak ved NLA Høgskolen.

For spørsmål, ta kontakt med kommunikasjonsrådgiver Siril Reyes Aartun, siril.aartun@nla.no, mob: 456 66 748.

Av Siril Aartun - Publisert 17.07.2015. Oppdatert 17.07.2015

4 siste nyheter:
- Jeg føler meg som en underdog
Malin Joneid Ellefsen har ikke seilet lett gjennom rundene i T...
- Å synge på TV er en ære
Mirjam Johanne Omdal (26) hadde egentlig ikke noe ønske om de...
Konkurrerer om tittelen ”Norges beste stemme”
Tidligere NLA-student Olaves Fiskum har gjennom det populære ...
Slik åpnet Gimlekollen verden for Håvard
Studieturen med Gimlekollen for snart ni år siden ble starten...