Inspirerer ungdom til å utforske Bibelen

- Studiene fra Gimlekollen gav meg en grunnforståelse for kristendommen i møte med samfunnet i dag, sier Finn Olav Felipe Jøssang. Han er nylig ansatt som redaktør og bibelinspirator for ungdom i Bibelleseringen.

Finn_Olav_red.jpg

Finn Olav Felipe Jøssang var student på Gimlekollen mellom 2008 og 2011 der han tok en bachelor i kommunikasjon og livssyn(KL) og ett semester med informasjons- og kommunikasjonsarbeid. Han sier det var flere grunner til at valget falt på KL da han skulle ta sitt studievalg.
- Jeg har alltid vært interessert i de store spørsmålene, det å utforske tro nærmere og se på hva som er spesielt med de ulike trosretningene. Jeg synes også studiet hadde en spennende tilnærming med fokus på livssynssituasjonen i Norge og Europa. Derfor var KL midt i blinken og noe jeg ikke fant andre steder, forteller Jøssang.

Ungdom og Bibel
Etter at han var ferdig på Gimlekollen, tok han et årsstudium i medier og kommunikasjon ved Høgskolen i Oslo og Akershus. I tillegg har han jobbet som ungdomsskolelærer, hatt kortere vikariater som journalist og jobbet med ungdomsarbeid for Ungdom i Oppdrag og Laget. I dag bor Jøssang i Oslo hvor han jobber i Bibelleseringen. En del av jobben er å ha redaktøransvaret for bibelleseplanen «Siesta» som skal inspirere ungdommer til å lese og utforske Bibelen. Han vil også reise rundt på ungdomsstevner og festivaler for å holde taler til ungdom. Jøssang er ikke i tvil om at KL-studiet har betydd mye for jobben han har i dag.
- Studiet lærte meg hvordan å formidle det kristne livssynet i møte med andre oppfatninger og etter hva jeg kjenner til er det er ingen andre høgskoler som har samme kombinasjon og tilnærming til livssyn. Det har gitt meg en ballast og en trygghet når jeg møter de spørsmålene ungdommene måtte ha, sier Jøssang.

Europa i sentrum
Han mener også Europa-fokuset og studieturen til England er med på å gjøre studiet unikt.  
- Europa er det kontinentet med prosentvis færrest evangeliske kristne i dag. På KL lærte vi hvordan en kan formidle evangeliet i Europa i dag med troverdighet. Studiet gir en grunnleggende forståelse for kristen formidling og man får en større forståelse for ungdomskulturen, mener Jøssang. Han har inntrykk av at de som har tatt KL-studiet på Gimlekollen kan få bruk for kunnskapen i ulike jobbsammenhenger.
- En av de jeg gikk sammen med jobber nå i Damaris, andre er engasjert i KrFU, noen jobber på Bibelskoler eller som lærere, journalister eller ungdomspastorer, forteller den tidligere NLA-studenten og nyansatte redaktøren.

Av Siril Aartun - Publisert 31.07.2015. Oppdatert 31.07.2015

4 siste nyheter:
Pest på Madagaskar
Det er pestepidemi på Madagaskar, men alle NLA-studentene som...
Siri (22) tar et semester i England
Siri Stensland er utvekslingsstudent i England og ser fram til...
- Jeg føler meg som en underdog
Malin Joneid Ellefsen har ikke seilet lett gjennom rundene i T...
- Å synge på TV er en ære
Mirjam Johanne Omdal (26) hadde egentlig ikke noe ønske om de...