Ny førstelektor i drama ved NLA

"Dramaqueen" står det på døren til Ruth Hol Mjanger. Hun er lidenskapelig opptatt av faget sitt, og i sommer fikk hun opprykk til førstelektor i drama.

Ruth_Hol_Mjanger.jpg

- Å jobbe mot å bli førstelektor har gitt meg mulighet til å ivareta både det å være lærer, forsker og kunstner, sier Ruth Hol Mjanger.

- Kjernen i faget er å skape fiksjonsverdener der man kan utforske hva det er å være menneske, noe utover seg selv. Gjennom fiksjonen kan man utfordre både elever og studenter på samspillet mellom kroppslige, følelsesmessige og logiske responser.

Ruth Hol Mjanger blir så engasjert at hun må reise seg fra stolen for å få forklart ordentlig hva hun mener, og hvor viktig drama er. I sommer fikk Mjanger opprykk til førstelektor i drama.

                                     

Plass til refleksjon

- Drama er en arbeidsmåte og uttrykksform som gir deltakerne mulighet til å bruke kropp, stemme, tanker og følelser i en utforskende læringsprosess der refleksjonen har stor plass, sier Mjanger.

Mjanger var en del av førstelektorprogrammet ved NLA Høgskolen fra 2011 til 2014. Søknaden om opprykk ble levert før nyttår i 2014, og det positive svaret kom altså i sommer.

- Det var kjekt å få det bekreftet. Det er sjelden man får så konkret og tydelig tilbakemelding på arbeidet man gjør av noen som har satt seg ordentlig inn i det, sier Mjanger.

 

Forsker, kunstner og lærer

Arbeidet som ligger til grunn for opprykket er sammensatt.  Utgangspunktet for arbeidet er det Mjanger beskriver som tre identiteter hos kunstpedagogen – forsker, kunstner og lærer.

- Jeg har nok jobbet mot dette opprykket i syv år. Jeg har lagt vekt på at arbeidene som ble vurdert har vært publisert, utprøvd eller vist, og slik vært offentlig tilgjengelig. Jeg vil være en del av den nasjonale og globale kunnskaps- og erfaringsdelingen, sier førstelektoren.

Mjanger har blant annet jobbet med utviklingsarbeid knyttet til drama i grunnskolelærerutdanningen ved NLA, med internasjonalt institusjonssamarbeid innen førskolelærerutdanning i Nepal og hun har jobbet med hvordan drama kan brukes som læringsform i andre fag, blant annet teologi og interkulturell forståelse. Hun har publisert en vitenskapelig artikkel på nivå 2 i RIDE vol. 19:3 2014, der hun behandler bruk av forskningsmetoden «poetic inquiry» i forbindelse med å se på lokalt eierskap i kompetansebyggingsprosjekt i Nepal. Musikk- og videoinstallasjonen I himmelsynet, og utstillingskatalogen som ble laget til denne, er arbeid som også er meritterende for førstelektoropprykket.

Av Monica Linn Fürstenberg - Publisert 07.09.2015. Oppdatert 07.09.2015

4 siste nyheter:
Pest på Madagaskar
Det er pestepidemi på Madagaskar, men alle NLA-studentene som...
Siri (22) tar et semester i England
Siri Stensland er utvekslingsstudent i England og ser fram til...
- Jeg føler meg som en underdog
Malin Joneid Ellefsen har ikke seilet lett gjennom rundene i T...
- Å synge på TV er en ære
Mirjam Johanne Omdal (26) hadde egentlig ikke noe ønske om de...