Fagdag på Gimlekollen

Fredag 23. oktober arrangeres fagdagen "Jesus på livssynstorget", et samarbeid mellom NLA Mediehøgskolen Gimlekollen og Agder- og Telemark Bispedømme.

Mangfoldet av livssyn er både et gode og en utfordring i vår samtid. Hvordan forholder kirkens trosopplæring seg til denne virkeligheten? Det er et spørsmål som drøftes på fagdagen "Jesus på livssynstorget" 23. oktober.

Utgangspunktet for dagen er to trosopplæringsprosjekter som fokuserer på utfordringer fra livssynsmangfoldet. Det første prosjektet "Hvorfor akkurat Jesus?" er forankret i studieprogrammet kommunikasjon og livssyn og består av en undersøkelse gjort blant trosopplærere i Agder. Det andre prosjektet er forankret ved Menighetsfakultetet og har ungdom og trosforsvar som tema. Det blir også lansering av boka "Gud - mer enn feelgood?" av Atle Ottosen Søvik og Bjørn Are Davidsen. 

FAGDAG_23_oktober_Jesus_pa_livssynstorget_bilde.jpg

Av Siril Aartun - Publisert 10.09.2015. Oppdatert 08.10.2015

4 siste nyheter:
Pest på Madagaskar
Det er pestepidemi på Madagaskar, men alle NLA-studentene som...
Siri (22) tar et semester i England
Siri Stensland er utvekslingsstudent i England og ser fram til...
- Jeg føler meg som en underdog
Malin Joneid Ellefsen har ikke seilet lett gjennom rundene i T...
- Å synge på TV er en ære
Mirjam Johanne Omdal (26) hadde egentlig ikke noe ønske om de...