Ny lærerutdanning på Gardermoen

Vel 30 nye studenter har startet på utdanningen som skal gjøre dem til lærere for 1. til 7. trinnet i grunnskolen. Tilbudet på Gardermoen er et samarbeid mellom NLA og Høgskulen i Sogn og Fjordane

Gruppebilde_larerutdanning_gardermoen_foto_Laila_Elise_Vindenes_HISF.JPG

Foto: Laila Elise Vindenes/Høgskulen i Sogn og Fjordane

- Vi hadde en fin samling med engasjerte studenter som virker motiverte og uttrykker at de gleder seg til å starte med studiene, sier Robert Mjelde Flatås, høgskolelektor i pedagogikk.
24. og 25. august var han med på den første samlingen med nye lærerstudenter på Gardermoen. Da underviste han i emnet Pedagogikk og elevkunnskap 1, og temaet var problembasert læring.

Ønsker studenter fra hele landet
NLA Høgskolen har, i samarbeid med Høgskolen i Sogn og Fjordane (HiSF), startet opp et nytt, desentralisert tilbud til lærerstudenter. Denne lærerutdanningen foregår på deltid over fem år, mens studiet tar fire år på fulltid. Desentralisert utdanning er et tilbud for studenter som av ulike årsaker ønsker å studere til profesjon i nærheten av egen boplass
- Vi ønsker å rekruttere studenter fra hele landet, derfor er utdanningen ikke bare på deltid, men også delvis nettbasert. Det betyr at deler av undervisningen og læringsaktivitetene gjennomføres på nett. Dette legger til rette for at studentene kan bo på sine hjemsteder mens de gjennomfører utdanningen, sier Anne Karin Rudfjord Unneland, programansvarlig for grunnskolelærerutdanningen ved NLA Høgskolen.

Lærerbehov
Unneland påpeker at mye tyder på at norsk skole i kommende år vil oppleve stor lærermangel. NLA Høgskolen startet allerede i 2011 sammen med HiSF deltidsutdanninger for at de som ikke har anledning til å gjennomføre en vanlig fulltidsutdanning også skulle få en mulighet til å bli kvalifiserte lærere.
- Vi har satt i gang deltidsutdanninger på Voss, Os og i Nordhordaland. I år prøver vi ut Gardermoen som samlingssted og har startet der med vel 30 studenter. Vi erfarer at vi gjennom denne tilretteleggingen og dette samlingsstedet har rekruttert enda flere motiverte studenter fra hele landet, sier Unneland.
Studentene som nå startet på Gardermoen utdannes til å kunne undervise 1. til 7. trinnet på grunnskolen. I tillegg til nettstudier skal studentene ha tre fellessamlinger hvert semester.


Av Monica Linn Fürstenberg - Publisert 16.09.2015. Oppdatert 16.09.2015

4 siste nyheter:
Pest på Madagaskar
Det er pestepidemi på Madagaskar, men alle NLA-studentene som...
Siri (22) tar et semester i England
Siri Stensland er utvekslingsstudent i England og ser fram til...
- Jeg føler meg som en underdog
Malin Joneid Ellefsen har ikke seilet lett gjennom rundene i T...
- Å synge på TV er en ære
Mirjam Johanne Omdal (26) hadde egentlig ikke noe ønske om de...