Åpent interkulturelt fagseminar 30. september

På vegne av IKF ønsker førsteamanuensis Ole Johannes Kaland hjertelig velkommen til seksjonens første åpne interkulturelle fagseminar!

Intercultural_seminar_poster.jpgIKF-seksjonen vil arrangere slike seminar 3-4 ganger i semesteret, og ønsker at dette skal være et åpent forum hvor ansatte og studenter kan møtes for faglig diskusjon og sosial omgang. Av hensyn til IKFs internasjonale studenter vil seminarene foregå på engelsk.     

Høstens første seminar finner sted førstkommende onsdag, 30. september, i auditorium 5, mellom kl. 15.30 – 17.30.

Da er det Ole Johannes Kaland som skal holde et foredrag med tittelen ‘Back to the Future’: How ideas of time and space figure in the educational decisions of Chinese migrant youths’. Foredraget tar utgangspunkt i Ole Johannes sin doktogradsavhandling som fokuserer på hvordan barn av interne kinesiske arbeidsmigranter manøvrerer mellom sine egne drømmer for fremtiden, sosialpolitiske strukturer som begrenser utdannelsesrettighetene deres, og deres foreldres ønsker. Foredraget handler mer spesifikt om hvordan slike utdannelsesvalg er nært knyttet opp mot de unges syn på rom (ruralt vs urban, tradisjonelt vs moderne, utviklet vs underutviklet) og tid (hvor barna ser seg selv i fremtiden).

Etter en times presentasjon, vil førsteamanuensis Gaudencia Mutema være ordstyrer for en runde med spørsmål og diskusjon.

Det vil serveres enkle forfriskninger mot seminarets slutt.

Av Steinar M. Heggen - Publisert 28.09.2015. Oppdatert 28.09.2015

4 siste nyheter:
Pest på Madagaskar
Det er pestepidemi på Madagaskar, men alle NLA-studentene som...
Siri (22) tar et semester i England
Siri Stensland er utvekslingsstudent i England og ser fram til...
- Jeg føler meg som en underdog
Malin Joneid Ellefsen har ikke seilet lett gjennom rundene i T...
- Å synge på TV er en ære
Mirjam Johanne Omdal (26) hadde egentlig ikke noe ønske om de...