Ny bok om pedagogisk credo

NLA Høgskolen har i lang tid hatt fokus på pedagogisk credo. Nå har barnehagelærernes arbeid med dette resultert i en ny bok. Refleksjon, kunnskap og danning står sentralt i boken, som redaktørene håper vil være til nytte både for studenter og undervisere.

bok_pedagogisk_credo.jpg

Ved NLA må alle studenter på barnehagelærerutdanningen formulere sitt pedagogiske credo som en tekst, både i det første og i det avsluttende året av utdanningen. Et pedagogisk credo uttrykker hva studenten selv tror er viktig i arbeidet som barnehagelærer, og studentene må i dette arbeidet ved NLA skriftlig formulere sitt pedagogiske credo. Studentene får veiledning i forhold til tekstene, og tekstene er også en del av eksamensgrunnlaget for muntlig eksamen det siste året. Ofte viser tekstene hvordan studentene har utviklet seg i løpet av studiene.

- Det første året skriver gjerne studentene «rundt seg selv». Så ser vi at studentene endrer seg, slik at de ser yrket mer helhetlig, sier høgskolelektor i pedagogikk, Åse Nylenna Akslen.

Hun er, sammen med Ove Olsen Sæle, som er høgskolelektor i idrett, redaktør for boken Pedagogisk grunnlagstenkning og credo. Fra student til barnehagelærer.

Arbeidskrav ved NLA
Credo-tekstene har vært obligatoriske arbeidskrav til studenter på barnehagelærerutdanningen ved NLA Høgskolen siden studiet startet her i 1999. I boken omtales disse tekstene som et unikt datamateriale. Da NOKUT kom med sin rapport Evaluering av førskolelærerutdanning i Norge 2010 ble nettopp arbeidet med et pedagogiske credo på NLA nevnt, og det ble påpekt at «arbeidet med credoet har potensial både som et element i studentens danning og utvikling av profesjonalitet». I den samme rapporten ble det anbefalt at NLA Høgskolen styrker FoU-virksomheten rettet mot egen utdanning. Denne anbefalingen har Akslen og Sæle forsøkt å imøtekomme med antologien som nå er utgitt av Universitetsforlaget.


Flere ved NLA har bidratt
Et kapittel i boken er skrevet av Astrid Øien Halsnes og Madli Kvamme Hannisdal, som begge er høgskolelektorer i pedagogikk ved NLA. De skriver om veiledning og pedagogisk credo. Ut over dette bidrar også Sturla Sagberg ved Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning, Leif Askland ved Høgskolen i Oslo og Akershus og Dr. Iris Chin Ponte,  tidligere kollega av Akslen og nå eier og leder Henry Frost Children's Program i Boston i USA, i boken.

- Noen kapitler i boken er ment for undervisere, kanskje spesielt de som jobber med pedagogikk. Mens andre kapitler er mer egnet for studenter, kommenterer Akslen, mens Sæle føyer til at han håper at boken kan fungere som inspirasjon.
- Studentenes pedagogiske credo er veldig spennende å jobbe med. Tekstene gir oss et unikt innblikk i studentenes verden, og studentene har mulighet til å skrive om det de brenner for, sier Sæle.

- Bidrar til bevisstgjøring
Credobegrepet er viktig for NLA Høgskolens utdanning fordi det gir fokus på verdier og på den danningsreisen som pedagoger gjennomgår i og etter utdanningen. Andre NLA lærere har også publisert om emnet.
Både Sæle og Akslen håper at flere høgskoler vil ta i bruk credo-tekster som arbeidsform.
- Når studentene skriver tekstene må de reflektere, og de oppnår en bevisstgjøring av sin identitet som lærer, mener Sæle.

Av Monica Linn Fürstenberg - Publisert 30.09.2015. Oppdatert 10.11.2015

4 siste nyheter:
Pest på Madagaskar
Det er pestepidemi på Madagaskar, men alle NLA-studentene som...
Siri (22) tar et semester i England
Siri Stensland er utvekslingsstudent i England og ser fram til...
- Jeg føler meg som en underdog
Malin Joneid Ellefsen har ikke seilet lett gjennom rundene i T...
- Å synge på TV er en ære
Mirjam Johanne Omdal (26) hadde egentlig ikke noe ønske om de...